REL együttműködés

Megjelent és 2021. december 8-tól benyújtható a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – vidéki turizmus fejlesztése” című, VP6-6.4.1-21 kódszámú pályázat, mely keretében vidéki térségekben működő mikrovállalkozások pályázhatnak turisztikai szolgáltatások beindítására, fejlesztésére maximum 100 millió Ft támogatás erejéig.

A pályázaton kizárólag olyan vidéki térségben működő mikrovállalkozás indulhat, mely árbevételének minimum felét mezőgazdasági tevékenység adta ki a benyújtást megelőző, lezárt üzleti évben. A támogatási intenzitás 50 %, mely hátrányos helyzetű településeken megvalósuló beruházások esetén 10-20%-kal növekszik. A támogatás 50%-a előlegként igényelhető.

A pályázat keretében új szálláshely építésére/kialakítására, és meglévő szálláshelyek bővítésére/ fejlesztésére egyaránt van lehetőség. Emellett szálláshelyfejlesztéssel együtt kiegészítő turisztikai szolgáltatások beindításához kapcsolódó épületfejlesztés és eszközbeszerzés is megvalósítható a pályázat terhére, de ennek támogatása nem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot. A beruházáshoz kapcsolódó ingatlanvásárlás az összköltség 2%-ig számolható el. A pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházás, illetve mezőgazdasági célú fejlesztés e kiírás keretében nem támogatható.

A pályázónak vállalnia kell, hogy az így kialakított szálláshely az év során minimum 100 napig nyitva tart és a vendégéjszakák száma a fenntartási időszak alatt, minden évben, min. 10%-kal meghaladja a kiindulási időszakra jellemző vendégéjszaka-számot.

A bírálatnál előnyt jelent:

 • Ha a beruházás turisztikai régióban és/vagy fejlesztendő, kedvezményezett ill. felzárkózó településen valósul meg.
 • Ha a fejlesztésnek köszönhetően a pályázó többletfoglalkoztatást tud vállalni.
 • Ha a pályázó falusi szálláshely-fejlesztést valósít meg.
 • Ha az üzleti terv minősége megfelelő (megalapozott és fenntartható), és érvényesülnek benne klíma-adaptív és innovatív szempontok is.

Nem megfelelő üzleti terv esetén a pályázat el is utasítható. A benyújtott pályázatok szakaszosan kerülnek elbírásra, az első bírálati szakasz 2021. december 22.-én zárul majd.

 

(NAK/Nagy Anikó)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám