REL együttműködés

Kistermelők figyelem!

A 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 15. §-a szerint módosult a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet. A kistermelőkre vonatkozó változás május 22-től hatályos, melyek az alábbiak:

Több paragrafus pontban a „Magyarország területén legfeljebb 40 km” szövegrész helyette a „legfeljebb 40 km” szöveg került be, mivel a jogszabály területi hatálya Magyarország területére terjed ki és hazánk területén érvényes. Meghatározásra került az engedélyezett ideiglenes árusító hely fogalma, mely szerint „olyan időszakos árusító hely, amelynek működését a terület használatára jogosult engedélyezte”.

A módosítással kibővült a kistermelői tevékenységbe bevonható személyek köre, valamint az értékesítésen túl a termelést és az előállítást is végezheti már a kistermelővel egy háztartásban élő személy, valamint hozzátartozója és alkalmazottja.

A kistermelői élelmiszerek értékesítésének területi korlátozása pedig úgy változott meg, hogy a kistermelő az általa megtermelt alapterméket, élő halat, valamint az alaptermékből általa előállított élelmiszert - saját gazdasága mellett - az ország egész területén értékesítheti a végső fogyasztónak, továbbá kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek, kivéve a sertés, juh, kecske, szarvasmarha, strucc és emu húsát. Ezeket kizárólag saját gazdaságának helyén a végső fogyasztónak, illetve régión belüli, vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva legfeljebb 40 km távolságra lévő kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek értékesítheti.

 

(NAK/Szomi Edina)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése