REL együttműködés

A VP3-16.4.1.-17. kódszámú „Együttműködések támogatása a REL és helyi piacok kialakításáért, fejlesztésért és promóciójáért” elnevezésű pályázati felhívás 2019. december 31.-ig nyújtható be.


A felhívás célja a tartós termelői együttműködésen alapuló rövid ellátási láncok (REL-ek) és közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, és ezáltal a mezőgazdasági termelők jövedelemtermelő képességének erősítése. A megpályázható támogatás felső határa 300.000 EUR-nak megfelelő forintösszeg lehet.

A forráslehetőség olyan konzorciumok és gazdasági társaságok számára áll nyitva, melyek vagy új REL csoport üzleti modelljét dolgozzák ki és működtetik vagy a már általuk működtetett REL-jellegű csoporthoz kapcsolódóan új projektet valósítanak meg. Ilyen új projektnek számít pl. új vagy továbbfejlesztett értékesítési modell kidolgozása, új fogyasztói csoport kiszolgálása, vagy a csoporthoz kapcsolódó, eddig nem használt védjegyrendszer bevezetése.

A konzorciumban minimum 5 termelő és egy piacszervező szervezet kell, hogy részt vegyen. A termelők közül min. 5-nek mikrovállalkozásnak kell lennie. Amennyiben nem konzorcium, hanem gazdasági társaság nyújt be támogatási kérelmet, a társaságnak minimum 30% mezőgazdasági termelői tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A projekt megvalósítóinak (a konzorcium legalább egy tagjának) kötelező szakmai képzésen kell majd részt venniük.

A REL csoport kialakításakor két dologra kell figyelni: 1) A tagok nem lehetnek egymás kapcsolt vállalkozásai; 2) A tagok, illetve azok kapcsolt vállalkozásai nem lehetnek tagjai olyan REL csoportnak, mely e felhívás keretében már támogatási kérelmet nyújtott be.

Támogatható tevékenységek köre:
1)    Üzleti modell kialakítása és megvalósítása (ezt projekttervben kell rögzíteni)
2)    REL-csoport célját szolgáló piackutatás, célcsoport-elemzés, valamint promóciós és marketingtevékenység
3)    REL-csoport által értékesíteni kívánt élelmiszerek értékesítését, tárolását, hűtését, csomagolását szolgáló ingatlanberuházás (beleértve a bérlést is) és eszközbeszerzés (beleértve a hűtőautót)
4)    REL-csoport tagjait szolgáló védjegy- és minőségi rendszer kialakítása és bevezetése

Az egyes elszámolható tevékenységek arányára vonatkozóan a felhívás százalékos megkötéseket tartalmaz. A támogatási intenzitás a beruházási költségek esetében - a megvalósulás helyétől függően - 50-60%-, a REL-csoporthoz kapcsolódó egyéb költségek esetében 90%. A beruházási költségek esetén 50%-os előleg igénybevételére is van lehetőség. A nem beruházás-jellegű költségek esetén a de-minimis szabályokat figyelembe kell venni.

E felhívás keretén belül nem támogathatóak a már megkezdett projektek, mezőgazdasági termékek beszerzése, még továbbértékesítési céllal sem, termelő vagy feldolgozó tevékenységhez kapcsolódó beruházások, nem a közös tevékenységhez kapcsolódó promóciós és marketingtevékenységek, valamint más felhívásból támogatott tevékenységek.

A pályázat tartalmi értékelése a támogatást igénylők szakmai tapasztalata, a benyújtott projektterv költség-hatékonysága, valamint a projekt hozzáadott értéke, környezetvédelmi hatása és innováció tartalma alapján történik. Az értékelésénél az alábbiak számítanak előnynek:
•    Mezőgazdasági termelők száma > 5, de lehetőség szerint > 10
•    Termelők közül a mikrovállalkozások száma > 5, de lehetőség szerint > 10
•    Értékesített mezőgazdasági termékkörök száma > 5, de lehetőség szerint > 15
•    Csoport által használt értékesítési formák száma > 2, de lehetőség szerint > 3
•    Ökológiai termelést folytató és vagy minőségi rendszerbe termelő tagok aránya ≥ 20%, de lehetőség szerint ≥ 50%
•    Megújuló energiát hasznosító termelők aránya ≥ 20%, de lehetőség szerint ≥ 50%
•    Élelmiszerpazarlás-megelőzés céljából jótékonysági szervezettel való együttműködés
•    Innovatív eljárások megvalósítása a projektben (projektterv)
•    Konzorcium tagjai által vállalt többlet önerő ≥ 5%, de lehetőség szerint ≥ 15%
•    Ha a piacszervező tag tapasztalata ≥ 2, de lehetőség szerint ≥ 3 év

A részletes felhívás itt elérhető.

 

NAK/Nagy Anikó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése