Mezőgazdasági termelés

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is sor kerül az egységes kérelmek előzetes ellenőrzésére, mely a beadott kérelmek pontosítását illetve a szankciók elkerülését hivatott segíteni.


A Magyar Államkincstár a már beadott egységes kérelmeket adminisztratív úton ellenőrzi, és az esetlegesen tapasztalt hibákról, hiányosságokról elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tájékoztatja az ügyfeleket, meghatalmazottjaikat/kamarai meghatalmazottjaikat. Az elektronikus úton, ügyfélkapura megküldött végzés nem számít szabálytalanságról való értesítésnek, tehát a megjelölt határnapig, de legkésőbb június 19-ig (június 19-ét is beleértve) lehet szankciómentesen kijavítani a Kincstár által megjelölt hibákat, hiányosságokat. A fent említett ellenőrzések kiterjednek a gazdálkodók eseti túligényléseinek feltárására, azok feloldására. Ezen túlmenően egyre fontosabbá válik az, hogy a gazdálkodók megfelelő helyre rajzolják területeiket, tehát ne legyenek rajzaik átfedésben 15%-nál vagy 0,25 hektárnál nagyobb mértékben.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy tájékoztatást kapnak azon gazdálkodók is, akiknek valamely táblája az igénylés szempontjából nem támogatható területre fed rá tolerancia feletti mértékben.Értesítést kapnak az ügyfelek arra vonatkozóan is, ha az igényelt támogatások tekintetében előírt kötelező mellékletek csatolása nem történt meg, azonban a melléklet tartalmi ellenőrzésére nem kerül sor.

Fontos, hogy a gondosan tanulmányozzák a jelzett hibákat, problémákat és ennek megfelelően javítsák a hibákat és pótolják a hiányosságokat.


(NAK/Ribóczi Edina)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése