Mezőgazdasági termelés

A hosszabb távú állatszállítások – elsősorban az állatvédő szervezetek egyre hevesebb tiltakozása miatt – az EU Bizottságának érdeklődési területei között vannak. Ezen belül is egyre többet foglalkoznak az EU-n kívülre történő szállításokkal.

Tény, hogy a hosszú távú állatszállítások mennyisége (amiképpen minden más fuvar is) erőteljesen megnövekedett az utóbbi másfél évtizedben. A Bizottság képzést indított azzal a céllal, hogy a fuvarozók, döntéshozók vagy akár civilek jobban megismerjék a jogszabályokat és azok alkalmazását. A képzésekről az egyik trénerrel, Hencz Péterrel, a Hunland Trans ügyvezetőjével beszélgettünk.

Miről szól ez a képzés, és hogyan lett Ön tréner?

A „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” (angol rövidítéssel: BTSF) nevű kezdeményezést az Európai Bizottság indította el. A tréning célja az élelmiszer-biztonsági, a növény-, állat- és humán egészségügyi szabályok jobb megismerése és alkalmazása. Két évvel ezelőtt a programot szervező olasz cég képviselői kértek fel, hogy képviseljem a fuvarozók nézőpontját, és vegyek részt trénerként a képzéseken. Nagy örömömre szolgált, hogy az elmúlt tizenöt évben a Hunland cégcsoportnál megszerzett tudásomat megoszthattam az iparág több szereplőjével. A piac egyik legnagyobb fuvarozójaként évente több mint 10 000 állatszállítást bonyolítunk Észak-Afrikától Európán át egészen Belső-Ázsiáig. Rengeteg tapasztalattal rendelkezünk, és szerencsére sok videóriportot és esettanulmányt készítettünk, amelyeket most oktatási célból fel tudunk használni. Tudomásom szerint ez az első olyan oktatás a BTSF-tréningeken belül, ahol a hatóságok mellett állatvédő szervezeteket és fuvarozókat is meghívtak résztvevőnek és oktatónak is.

Kikből áll az oktatócsapat?

Az olasz tréning koordinátora Antonio Velarde, a spanyol IRTA kutatóintézet állatvédelmi osztályának vezetője volt. Mellette trénerként szerepelt Julia Havenstein, az Animal’s Angels állatvédő szervezet igazgatója, Aleksandra Miteva, a bolgár élelmiszerbiztonsági hatóság állategészségügyi osztályának vezetője, Tea Dronjič szabadúszó szakértő Szlovéniából, Maria Correia, a portugál állatvédelmi hatóság vezetője és helyettese Antonio Palma, valamint jómagam, mint fuvarozó.

Magyarországon volt már ilyen képzés?

Igen, már három is. Az elmúlt két év alatt 11 tréninget szerveztek, amiken 33 országból összesen 320-an vettek részt. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy nemcsak az EU-tagállamok, de harmadik országokból is delegálhattak résztvevőket. A téma aktualitását mutatja, hogy igen nagy volt az érdeklődés az Unión kívülről is.

Hol tartják a tréningekhez a gyakorlati bemutatókat?

Határkilépési pontokon, gyűjtőtelepeken, pihentetőállomásokon és háromszor a Hunland cégcsoport telephelyein. Sok pozitív visszajelzést kaptunk a telepeink, és az ott folyó munka magas színvonaláról. Magyarországot is nagyon szerették a résztvevők, számomra mindig egy különleges alkalom, ha nemzetközi csapatnak mutathatom be Budapestet és a cégünket egyaránt.

Ön miről tartott előadást a résztvevőknek?

A hosszú távú állatszállításra való felkészülés folyamatáról és a megvalósításról. Az előadást videó riportokkal színesítem, vészhelyzeti terveket elemzek, bemutatom az elvégzendő belső auditokat, végül saját példával mutatom be az iparági szereplők közötti kommunikáció fontosságát. A prezentációk mellett kilenc alkalommal tudtam egy szerelvényt leszervezni az események negyedik napjára, ami egyben a terepgyakorlat volt. Minden alkalommal egy pótkocsi-engedélyeztetési szituációs gyakorlatot végzünk el. Ennek keretében meg kell ítélni, hogy a pótkocsi megfelelő-e adott állatfaj(ok) hosszú távú szállítására. Ehhez ellenőrizni kell a ventillációs, valamint az itatórendszereket, a pótkocsi tartozékait, a szinteket, a rakfelület adatait, a GPS nyomkövető rendszer működését és a hőmérséklet-szenzorokat.

Az oktatás harmadik napján van egy összetett retrospektív ellenőrzést szimuláló gyakorlat is. Ehhez minden alkalommal cégünk biztosította a dokumentumokat. Az állategészségügyi előírások betartása mellett a tachográf- és GPS-adatok ellenőrzését is gyakorolhatták a képzésben résztvevők.

Mit gondol, ez a képzés mennyiben nyugtathatja meg az állatszállítások betiltását követelőket?

Alapvetően minden tréningen azt az üzenetet közvetítettem, hogy nem célom meggyőzni a hatóságokat és a civil állatvédő szervezeteket arról, hogy támogassák a hosszú távú állatszállításokat.  Az én felelősségem és egyben szándékom az, hogy megmutassam, miként lehet megfelelő körülményeket teremteni az állatoknak akár egy 7000 km-es út során is, ha adottak a technikai feltételek, a gépjárművezetők tapasztala és a háttértámogatást biztosító irodai kollégák felkészültsége.

Rendelkezni kell vészhelyzeti tervekkel, hogy reagálni tudjanak az előforduló váratlan helyzetekre. Büszke vagyok rá, hogy szinte minden résztvevő egyetértett abban, hogy igenis lehet nagy távolságra állatokat szállítani úgy, hogy az állatjóléti szempontokat messzemenően figyelembe vesszük. Annak érdekében, hogy ez így legyen, szükség lenne egy új engedélykategóriára, ami kifejezetten azokra a szállítókra vonatkozna, akik az EU határain túl kívánnak állatszállításokat vállalni. Ezt az ötletet a gyógyszeriparban megismert speciális minőségbiztosítási rendszerek inspirálták. Ajánlott lenne olyan mutatók vizsgálata, mint az iparágban eltöltött évek száma, transzparens működés (fotó- és videóriportok), belső auditok, útvonal specifikus vészhelyzeti tervek stb.

Sok múlik a felek közötti együttműködésen…

A hatóságok az indításnál tudnak jelen lenni, valamint a visszaküldött dokumentációt tudják ellenőrizni. A civil szervezetek rendszeresen ellenőrzik a szállítmányokat az utakon vagy a határátlépésekkor. Amennyiben ők együttműködnek, akkor átfogóbb képet tudnak kapni a hatóságok a szállítások egészéről. A fuvarozók alapvető érdeke a nyitott hozzáállás az esetleges kritikákhoz és észrevételekhez, amelyek folyamatos mozgatórugói a fejlődésnek és a pontosan megfogalmazott fejlesztéseknek. Így tanulhatunk hatékonyan mások és a saját hibáinkból. Nagyon jó érzés az, hogy többször kerestek már meg a tréningek után szakmai kérdésekkel mind az állatorvosok, mind az állatvédő szervezetek. Hosszú távon nagyon hiszek a felek együttműködésében, melyet a nyitottság és a hajlandóság az egymástól való tanulásra alapoz meg.

NAK / Pető Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám