Mezőgazdasági termelés

A húsmarha állatjóléti támogatás tartalmi értékelési szempontjai között fontos szerepet tölt be a mezőgazdasági termelő szakképzettsége, amelyre felsőfokú szakképesítés esetén 20 pontot, középfokú végzettség birtokában 15 pontot kaphat a pályázó.

A képzettséget igazoló bizonyítványt nem elegendő a húsmarha állatjóléti kérelemhez csatolni, azt az állatjóléti kérelem benyújtása előtt a MÁK által létrehozott külön felületen, a képzettségi nyilvántartásba szükséges bejelenteni.

A MÁK képzettségi nyilvántartásról közzétett tájékoztatója ide kattintva érhető el.

A felhasználói segédlet pedig ide kattintva tölthető le.

A kérelem az alábbi menüpontokon keresztül érhető el a benyújtó felületen.

Amennyiben a képzettséget bejelentő személy nem rendelkezik támogatási azonosítóval, előzőleg regisztráltatnia kell magát a MÁK Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerében. Ezt a 12/2023. (II. 1.) számú Kincstár Közlemény mellékleteként közzétett G1010-05 számú nyomtatványon teheti meg, amely ide kattintva is elérhető.

A képzettség más nevében is bejelenthető, ebben az esetben az alábbiak szerint kell eljárni.

A „Más személy képzettségét jelenti be támogatási azonosító megadásával” bejelentés típus választása esetén a felületre bejelentkező személy saját magától – és képviselőként történő bejelentkezés esetén a képviselt személytől – eltérő személy képzettségét jelentheti be. (Pl. gazdasági társaság elsődleges képviselője vagy egyéni vállalkozó meghatalmazottja jelenti be a társaság/egyéni vállalkozás munkavállalójának a képzettségét).

A bejelentés típus kiválasztása esetén a képzettséggel rendelkező személy támogatási azonosítóját (Kincstár által megállapított, tízjegyű azonosítóját, régi nevén ügyfél-regisztrációs számát), valamint a viselt nevét kell megadni.

Amennyiben a képzettséggel rendelkező személy részére a Kincstár a képzettség bejelentését megelőzően nem állapított meg támogatási azonosítót, a képzettség a „Más személy képzettségét jelenti be természetes személyazonosító adatok megadásával” típus választásával jelenthető be.

FONTOS, hogy mind a támogatási azonosító, mind a viselt név helyesen, utóbbi a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott adatoknak megfelelően kerüljön rögzítésre.

Kérdés esetén keressék bizalommal falugazdászainkat, illetve szükség esetén összekapcsoljuk Önöket illetékes szakértőnkkel.

NAK / Németh Csaba

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám