Mezőgazdasági termelés

Új rendelet jelent meg a borszőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról (152/2023 (XII.21) AM rendelet), amely alapján a borszőlő-termelők január 4. és 22. között ismét támogatási kérelmet nyújthatnak be szerkezetátalakítási tevékenységeikre. A támogatás benyújtásának részletes feltételeiről megjelent a kincstári közlemény is (67/2023 (XII.22.) számú Kincstári Közlemény).

A szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatása az egyik legfontosabb borpiacszervezési intézkedés, amelynek segítségével az EU csatlakozás óta a hazai borszőlőültetvények több, mint fele újult meg és ezzel hozzájárult a magyar szőlőtermesztés minőségének javulásához.

A rendelet értelmében idén először 2024. január 4. és 22. között lehet benyújtani a támogatási kérelmeket, kizárólag elektronikus úton az elektronikus kérelemkitöltő felületen. 2024. évtől minden évben november 2. és 30. között lehet majd benyújtani a szerkezetátalakítási támogatási kérelmeket.

A támogatási kérelem a benyújtás borpiaci évétől számított legfeljebb három egymást követő borpiaci évben tervezett tevékenységeket tartalmazhat. Az adott intézkedés - a rendeletben meghatározott feltételek mellett - egy vagy legfeljebb két egymást követő borpiaci év alatt hajtható végre.

A határidőben benyújtott támogatási kérelmekről a Kincstár 2024. április 15-ig, a következő években a benyújtást követő év március 31. napjáig támogatási okiratba foglalt döntést hoz.

A Kincstár által jóváhagyott támogatási kérelem szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelem az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be, legkésőbb az intézkedés végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben április 1. és július 1. között a Kincstár honlapján közzétett külön közleményben foglaltaknak megfelelően.

Támogatható tevékenységek:

 • a fajtaváltás
 • az ültetvény áttelepítése
 • a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása.

Minimális támogatható felület:

Támogatási kérelmet

 • termőhelyi kataszteri osztályba sorolt területek esetében
  • 5% és az alatti lejtésű területek esetében a legalább 0,2 ha nagyságú,
  • 5% feletti lejtésű területek esetében a legalább 0,1 ha nagyságú,
 • II. termőhelyi kataszteri osztályba sorolt területek esetében a legalább 0,2 ha nagyságú összefüggő területen megvalósított tevékenységekre lehet benyújtani.

A támogatás összege és intenzitása

A Kincstár a támogatási kérelmeket legfeljebb 50 millió euró keretösszeg mértékéig hagyja jóvá. A szőlőültetvény termesztés-technológiai módszereinek javítása tevékenységre a jóváhagyható összeg legfeljebb 10%-a fordítható.

A támogatás a végrehajtott tevékenység költségeihez való hozzájárulásból, valamint fajtaváltás és ültetvény-áttelepítés esetén a bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból áll.

A támogatás mértéke a Rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott költségátalányok és kompenzáció

 1. a) 75%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület kevésbé fejlett régióban vagy világörökségi területen fekszik,
 2. b) 60%-a, ha az intézkedéssel érintett terület nem kevésbé fejlett területen vagy nem világörökségi területen fekszik, azonban az intézkedéssel érintett terület fekvése szerinti földrajzi árujelző (OEM vagy OFJ) szerkezetátalakítási tervének megfelel
 3. c) 50%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg.

 A támogatási összegeket intézkedésenként és elvégzett műveletenként részletesen a Rendelet 3-4. melléklete tartalmazza. A támogatott hektáronkénti költségátalány mértéke a végrehajtott műveletektől, a tőszámtól, a felhasznált szaporítóanyag típusától, az ültetvény lejtésétől, termesztéstechnológiától függően kb. 5000-16 000 EUR/ha támogatási összeg között alakul.

A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

A támogatási kérelem részét képező újratelepítési engedélyek kiadása az ültetvény helye szerint illetékes hegybírónál történik. A támogatás egyes eseteiben helyszíni szemlét is el kell végeznie a hegybírónak, amelynek hosszabb lehet az időigénye. Ezért javasoljuk, hogy a kérelmek benyújtását ne hagyják az utolsó pillanatra. A HNT tájékoztatása alapján a hegybírók az engedélyeket és a helyszíni szemle jegyzőkönyvét jellemzően 5 munkanapon belül tudják kiállítani, de a határidő a beérkezett kérelmek számával egyidejűleg változhat.

A támogatás igénybevételének részletes feltételei a fenti linkeken érhetők el.

NAK/Dr. Sidlovits Diána

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám