Mezőgazdasági termelés

Minden jelentős „dolog”, tett egy nagy gondolattal kezdődik, ebben bizonyára mindannyian egyetértünk. A gondolat mögött azonban mindig kizárólag egy ember áll. A nagy gondolatot pedig többnyire az ember életében bekövetkező változások eredménye okozza. Így volt ez Entz Ferenc életében is, amikor a 48-as szabadságharc oldalán küzdve honvéd orvosként, a megtorlás során az orvosi tevékenységétől a hatalom eltiltja. Kényszerülve más életutat keresni, a gondolat ebben az időszakban fogalmazódott meg benne. A gondolatot cselekvés követte, hobbijának hódolva eldöntötte, hogy tudományos alapokra helyezi a kertművelést, mely az emberek életének fenntartásában nélkülözhetetlen volt akkoriban. Ehhez azonban iskolát kellett létrehozni, hogy a megfelelő ismeretek átadásra kerülhessenek.

Így született az intézmény, melyet elsősorban a kertészeti és majdan az élelmiszertudományi és a tájépítészeti felsőoktatás bölcsőjeként és fellegváraként tartunk számon napjainkban is.

Fennállásának 170. évfordulóját ünnepelte a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusa idén ősszel. Az ünnepségsorozat részeként megkoszorúzták az alapító Entz Ferenc szobrát, átadásra került a Vinagora terem, valamint Karriernappal várták a hallgatókat. Az ünnepség második napján jubileumi diplomaosztóra is sor került.

 A Budai Campus története a Haszonkertészeket Képző Gyakorlati Tanintézettel vette kezdetét, melyet Entz Ferenc (1805-1877), a szabadságharc orvosa 1853-ban hívott életre. A tanítási terv három csoportba rendezte a tantárgyakat: elméleti (növénytan, állattan, fizika, vegytan, kertművészet, növénynemesítés stb.), elméletivel párosult gyakorlati (pl. növényfajok és gyümölcsfajták meghatározása, feldolgozási módszerek, csomagolás) illetve tisztán gyakorlati (a konyhakerti, gyümölcstermő és gyógynövények, valamint a szőlő termesztése) foglalkozásokra. Az eredetileg orvos Entz Ferenc iskolájának központi gondolata a kezdetektől fogva az volt, hogy a kertészeti növények termesztése csak akkor lehet sikeres, ha a szakemberek tudása megbízható, elméleti természettudományos alapokon áll.

Geday Gusztáv írja: „Ha végigtekintünk a magyar kertészet és szőlészet történetén, abból Entz Ferenc munkássága történelmi határkőként emelkedik ki a XIX. században. Ami előtte volt, az a múlt, ami vele kezdődött, az a modern magyar kertészet. Vele ér véget a babonák kora és orvosi ismereteire alapozva vele kezdődik a természettudományos alapokra helyezett kertészet.

 Entz Ferenc iskolája a megalapítását követő hatodik évben került Budára, a Gellérthegy déli lejtőjére, ahol folyamatos fejlődés révén 1968-tól egyetemi rangra emelkedett, s mind a mai napig otthont ad a kertészettudományi, élelmiszertudományi és tájépítészeti felsőfokú képzéseknek. Tekintettel arra, hogy az Entz által életre hívott magániskola egyre kevésbé tudta kielégíteni a képzése iránt megnövekedett igényeket, az alapító elfogadta a felkérést, és iskoláját átköltöztette a Gellérthegy oldalába. Így lett a Vinczellér és Kertészképző Gyakorlati Tanintézetté átnevezett intézmény igazgatója. Az Arborétum, a gyakorlati oktatás egyik legfontosabb helyszínének kialakítása 1893-ban vette kezdetét, amikor a díszkertészeti részleg vezetésére felkért, szászországi származású Räde Károly elvállalta az intézet főkertészi tisztségét. Az oktatás három fő irányban teljesedett ki: a friss fogyasztásra alkalmas kertészeti termények előállítását, a termények ipari tartósítását és feldolgozását, valamint a szép környezet kialakítását ölelte fel, s mindezek elméleti és gyakorlati tudnivalóit.  1939-ben lett a Tanintézetből Akadémia, azaz „okleveles kertész” végzettséget adó, felsőoktatási intézmény. Ebben az időben alakultak meg a tanszékek. A második világháború súlyos károkat okozott a Budai Arborétum növényanyagában: a területet több bombatalálat is érte és Budapest ostroma során súlyos harcok színtere is volt. Ugyanebben az évben jött létre a Magyar Agrártudományi Egyetem, amihez a főiskola Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karként csatlakozott. A kar végül kivált a Magyar Agrártudományi Egyetemből, és 1953-ban megalakult az egyetemi rangú, de immár önálló Kertészeti és Szőlészeti Főiskola. Első igazgatója Probocskai Endre, a faiskola diszciplína legendás alapítója volt. 

A főiskolát 1968-ban egyetemi rangra emelték, megalakult a Kertészeti Egyetem, mely Kozma Pál rektor szavait idézve a világ első önálló, más egyetemtől független kertészeti egyeteme lett. A képzési idő öt év volt, melyet követően okleveles mérnök; illetve egy hároméves képzést követően tartósítóipari üzemmérnök képesítést lehetett szerezni.  1962-től a kétévente megtartott konferenciasorozat a kertészettudomány, élelmiszertudomány, valamint tájépítészet területén folytatott hazai kutatási eredmények bemutatásának legfontosabb fóruma lett. A Budai Arborétum területét 1975. március 5-től természetvédelmi területté nyilvánították.

A Budai Arborétum oktatási és természetvédelmi funkciói mellett egyben a hazai kertészet-, élelmiszer- és tájépítészeti tudomány kiemelkedő alakjainak emlékkertje is.

 Az ünnepséget Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora nyitotta meg, aki ünnepi beszédében kiemelte, a 170. évforduló egyben a magyar kertészeti oktatás 170. évfordulója is. Az évek során - tette hozzá - akármely generációról is volt szó, mindig alapvetés volt az egyetem életében, hogy a kor elvárásainak és kihívásainak megfelelően, a lehető legmagasabb szinten képezzenek szakembereket. A rektor hangsúlyozta továbbá, hogy a ma agrárszakembereinek „rohamtempóban” kell alkalmazkodniuk az ágazat folyamatos változásához. Ezért az egyetem, amikor átalakítja oktatási struktúráját, azt kizárólag piaci szereplők bevonásával teszi, mivel ez elengedhetetlen a minőségi oktatáshoz. Dr. Gyuricza Csaba külön köszöntötte Entz Ferenc, a kertészeti oktatás magyarországi atyjának leszármazottait, akik szintén részt vettek az ünnepségen.

Feldman Zsolt, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár ünnepi beszédében elmondta, bízik abban, hogy az a munka, amelyet az egyetem folytat, fenntartja azt a kertészeti szellemi központot, melyet az egybegyűltek képviselnek. Biztos abban, hogy a MATE továbbra is biztosítja azt az igen magas szakmai tudást, amelyre a mai világban a szakembereknek szükségük van ahhoz, hogy a majdan általuk vitt gazdaságok eredményesebbek lehessenek a jövő generációi számára. Ezután Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, a MATE Budai Campus főigazgatója képekkel illusztrált bemutatójában részletes betekintést engedett a Budai Campus történetébe.

Bánátfy Rudolf, az egykori ikonikus KEK-klub, azaz a Kertészeti Egyetem Klubja főszervezője felidézte mindazon neves zenészeket és előadóművészeket, akik jelenlétükkel pezsgővé tették a Budai Campus kulturális életét az évtizedek során. 
Az előadásokat követően Nyitrainé Dr. Sárdy Diána és Dr. Gyuricza Csaba tizenkét kitüntetettnek adta át a MATE Vendégprofesszora címet, mellyel az egyetem egyben hagyományt is kíván teremteni. A vendégprofesszori kitüntetéseket azon szakemberek, vállalati vezetők, szaktekintélyek részére ítélik oda, akik évek óta önzetlenül támogatják az egyetemet és aktívan vesznek részt a campus képzéseinek és oktatási tevékenységnek fejlesztésében. Külön büszkeségünk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kertészeti és beszállítóipari osztályvezetője, dr. Mártonffy Béla és Lukács Zoltán díszkertészeti alosztályvezető is átvehette a vendégprofesszori kitüntetést, elismerve a kertészeti ágazatban nyújtott kiemelkedő munkásságukat.

Az ünneplők részesei lehettek a Vinagora terem átadásának.  Az egyetem egy teljesen felszerelt, professzionális eszközökkel büszkélkedő borkóstoló termet kapott, mely a Campus borász képzését fogja gazdagítani.

Koszorúzás, a kertészeti oktatás alapítója és ükunokája (Fotó: MATE)

Koszorúzással folytatódott a születésnap, melynek során Dr. Gyuricza Csaba és Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, a Budai Campus több tanszékvezetője társaságában koszorút helyezett el Entz Ferenc szobránál. Az Egyetem kora délután Karriernappal várta a hallgatóit. Az ünnepségsorozat zárásaként, jubileumi diplomájukat adták át a 75, 70, 65, 60 és 50 éve diplomát szerzett egykori hallgatóknak.

Nincs még egy olyan tudományterület, amely olyan dinamikusan és gyorsan fejlődik, mint a mezőgazdaság, benne a kertészet kiemelkedő helyen áll. A kertészet a vidék eltartásában, megélhetésének biztosításában kis gazdaságok esetében is kulcsfontosságú szerepet vállal.

Olyan kevés az alkalom az őszinte köszönet és a hála kifejezésére, amire a cikk tartalma egyébiránt predesztinál. Így a cikk szerzője élve a lehetőséggel, itt ragadná meg az alkalmat - mint az alma mater egykori lelkes hallgatója és oktatója - hogy valamennyi gyakorló, tanult kertész, élelmiszer és tájépítész szakember nevében emlékezve, őszinte hálánkat és köszönetünket fejezzük ki egykori és néhai tanárainknak, professzorainknak az egyéni képességeinknek megfelelően átadott tudásért.

NAK / Komma László

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám