Mezőgazdasági termelés

Megjelent az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerinti csekély összegű támogatás igénybevételéről szóló 59/2023. (XI. 2.) számú Kincstár Közlemény, melyből fontos információkat tudhatunk meg a támogatás mértékéről, a támogatás iránti kérelem benyújtásának módjáról, határidejéről, továbbá a támogatás iránti kérelmek módosításáról és a hiánypótlásról egyaránt.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) közzétette az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban: 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet] szerinti csekély összegű támogatás igénybevételéről szóló 59/2023. (XI. 2.) számú Közleményét.

A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelők az anyakecske tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehetnek igénybe, a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretének összegéig.

A támogatás mértéke 12 000 forint/anyakecske, azzal, hogy a támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható. Támogatás kérelmezőként a tárgyévre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, melynek összege a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatás iránti kérelmet, valamint a kérelemre indult eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – minden dokumentumot elektronikusan, a Kincstár honlapján keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

Fontos kiemelni, hogy a támogatási kérelem benyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat! A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikusan benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe!

A támogatási kérelmek

2023. november 1. 00:00:00 és 2023. december 10. 23:59:59 között

az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci Intézkedések → Nemzeti támogatások → Mezőgazdasági csekély összegű támogatás → Anyakecske tartás csekély összegű támogatása menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Tekintettel azonban arra, hogy 2023. december 10. munkaszüneti napra esik, így az elektronikus kérelemkitöltő felületen legkésőbb 2023. december 11. 23:59:59-ig lehet a kérelmeket benyújtani.

Kérjük fordítsanak kiemelt figyelmet a kérelmek benyújtásra vonatkozó határidőre, mely jogvesztő. A kérelem benyújtási időszakot követően beadott kérelmet a Kincstár a Támogatási törvény alapján végzéssel visszautasítja!

A már benyújtott támogatási kérelmek módosítására, a kérelem benyújtási határidő végéig, azaz 2023. december 11-én 23:59:59-ig van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmek módosítására nem kerül kialakításra külön elektronikus űrlap, hanem az a már benyújtott támogatási kérelem, azaz az elektronikus űrlap újbóli megnyitásával, az azokban megadott adatok javításával történhet. Módosítás esetén az utolsó benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra!

A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat vagy egyéb dokumentumot a Kincstár honlapján keresztül, a korábban már benyújtott támogatási kérelemhez kapcsolódóan az Általános ügyintézés → Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül kell benyújtani.

További fontos információ, hogy a kérelmezőnek a támogatás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (a továbbiakban: MJKSz) által kiállított, a kérelmező által a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással. Az MJKSz igazolás minta itt érhető el.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk a Kincstár honlapján a „Támogatások / Nemzeti támogatások / Mezőgazdasági de minimis / Anyakecske tartás támogatása” menüpont alatt érhetők el. A kérelem benyújtással kapcsolatosan tájékoztatás az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.

Természetesen a NAK falugazdász hálózatán keresztül is segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.

NAK/Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám