Mezőgazdasági termelés

Lezárult az Európai Unió HORIZON2020 programja keretében támogatott, a juhágazat jövedelmezőségének növelését a takarmányozáson, az állomány-menedzsmenten, valamint az állategészségügyön keresztül megcélzó EuroSheep projekt. A programhoz kapcsolódó főbb számadatok és információk összefoglalásával a projekt keretében végzett munkába és a nemzetközi együttműködés által elért eredményekbe szeretnénk betekintést nyújtani.

 A Francia Állattenyésztési Intézet (Idele) által koordinált, 2020 januárjában indult EuroSheep projekt célja egy olyan nemzetközi juhtenyésztési tematikus hálózat létrehozása volt, mely fő fókuszterületein, a takarmányozáson és az állomány-menedzsmenten, valamint az állategészségügyön keresztül célozta meg a juhágazat jövedelmezőségének fokozását.

A projektben nyolc ország − Írország, Egyesült Királyság, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Görögország és Törökország − vett részt. Az eredetileg 3 évesre tervezett program a COVID-19 pandémia miatt fél évvel, 2023 júniusáig meghosszabbításra került. A projekt teljes költségvetése 1 990 735 euró volt, melynek hatékony felhasználásával a már meglévő jó gyakorlatok összegyűjtését, valamint a megszerzett információknak és jó gyakorlatoknak a juhágazatban működő összes érdekelt fél bevonásával történő minél szélesebb körű, és hatékonyabb átadását, terjesztését kívánták megvalósítani.

Magyarország részéről a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (DATE AKIT) csatlakozott a projekthez partnerként, a projektmunkában Dr. Oláh János tudományos főmunkatárs és Klein Renáta projekt koordinátor vezetésével egyetemek, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSz), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakértői, továbbá tenyésztők, termelők, tudományos szakemberek, oktatók, állatorvosok, tanácsadók vettek részt.

A juhágazat – a juhhús és a juhtej-előállítás egyaránt – fontos gazdasági szerepet tölt be Európában, különösen olyan országokban, mint Írország, Franciaország, Olaszország, Románia, Spanyolország és az Egyesült Királyság. Az EU juhállomány-létszáma 2000 óta csökken, a jelenlegi állománylétszám összesen 52 millió, mely állományokat – tejelő- és húshasznosítású együttesen – mintegy 813 000 gazdaságban tartják. Az EU juhállománya mellett ‒ a szintén projektpartner ‒ Törökországban 45 millió juh található, 190 000 gazdaságban, valamint az Egyesült Királyságban pedig további 32,7 millió juhot tartanak, 41 000 gazdaságban. A nemzetközi programban részt vevő országok juhállományainak összlétszáma tehát nagyobb, mint Ausztrália és Új-Zéland juhállománya együttesen.

A 2023 júniusában zárult projekten 8 ország összesen 11 partnerszervezetéből álló csoportja dolgozott. A projektmunkához 22 nemzeti hálózat csatlakozott, melyből 7 európai gazdálkodói csoport volt. A három és fél éves projektmunka során a partner-országokban összesen 61 takarmányozással, állategészségüggyel és állomány-menedzsmenttel kapcsolatos szükséglet került beazonosításra. A beazonosított igények és szükségletek kezelésére 96 megoldás került összegyűjtésre, melyből 47 megoldás az állategészségügyhöz, 49 pedig a takarmányozáshoz kapcsolódott. Az együttműködés keretében 6 nemzetközi workshopra került sor, melyen összesen 560 fő vett részt, továbbá 50 nemzeti workshop került megtartásra a 8 partnerországban, 1010 fő részvételével.

A projektmunka eredményeként a beazonosított szükségletek kezelésére 52 jó megoldás (Tipp & Praktika) született, melyből 7 megoldás Franciaországból, 5-5-5 megoldás Görögországból, Olaszországból, Egyesült Királyságból, 15 megoldás Írországból, 9 megoldás Spanyolországból és 6 megoldás pedig Törökországból érkezett.

Az összegyűjtött információkról, tapasztalatokról számos tájékoztató anyag került összeállításra. A projekt honlapján 26 tájékoztató adatlap érhető el az egyes fókuszterületekhez kapcsolódó jó gyakorlatokról, ezen túlmenően 53 költség-, haszon- és fenntarthatósági elemzés és 147, a különböző megoldások végfelhasználói elfogadottságának értékeléséről szóló elemzés készült. A korábbi, hasonló juhágazati projektekhez képest ebben a programban új elemként jelent meg, hogy úgynevezett e-learning anyagokkal is segítették a juhtartókat a gazdálkodásuk hatékonyságának fokozásában.

Az EuroSheep projekt tehát számos lehetőséget kínált a kutatók, a tanácsadók, az állatorvosok és a juhtenyésztők közötti tudományos és gyakorlati ismeretek átadásához, nemzetközi és nemzeti szinten egyaránt. A program a számos bevont ágazati szereplő és az interdiszciplináris, azaz a több tudomány- és szakterületet érintő megközelítés által hatékonyan segítette az juhágazat jövedelmezőségének javítását célzó innovatív és legjobb technológiák, valamint gyakorlatok összegyűjtését és terjesztését.

A 3 és fél éves projektmunka eredményeként összesen 118 cikk (7 nyelven), 6 sajtóközlemény jelent meg, az 5 social media platformnak 1958 követője volt, 69 videó került bemutatásra, 6310 megtekintést értek el, 531 poszt, 72 szakmai cikk került közzétételre, valamint 59 konferencia és workshop került megrendezésre.

Bízunk abban, hogy az EuroSheep nemzetközi projektben való részvétellel és a projekt által összegyűjtött jó gyakorlatok bemutatásával hatékonyan hozzá tudtunk járulni a nemzetközi jó gyakorlatok és innovációk hazai juhtenyésztésbe történő integrálásához.

 

Javasoljuk, hogy tekintsék át az EuroSheep projekthez kapcsolódó korábbi cikkeinket, melyeket itt érhetnek el. Illetőleg látogassanak el EuroSheep: Tippek, praktikák juhtartóknak szakmai videóaloldalunkra, ahol a projekt által összegyűjtött jó gyakorlatokat bemutató videóanyagok kerültek feltöltésre.

 

Forrás: Infographics - EuroSheep in numbers

      NAK / Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám