Mezőgazdasági termelés

Frissült az egységes kérelem benyújtására rendelkezésre álló elektronikus felületen az állatok megszemélyesítését segítő adatbázis, amely ezáltal a korábbiaknál jobb minőségű adatokkal segíti az állatalapú támogatási kérelmek benyújtását.

Az egységes kérelmek benyújtására nyitva álló időszak hamarosan lezárul. Annak érdekében, hogy az állattartók számára kiemelt jelentőségű támogatások igénylése 2023. június 9-ig megfelelő minőségben megtörténjen, az Agrárminisztérium az alábbiakra hívja fel az állattartók és az őket segítő tanácsadók, falugazdászok figyelmét.

1.  Folyamatosan frissül a megszemélyesített állatok mögötti adatbázis

Az informatikai adatbázisok közötti adatátadás minőségének javítása eredményeképpen a gazdálkodók kevesebb hibaüzenettel, kevesebb utómunkával tudják benyújtani az állatalapú kérelmeiket. Fontos hangsúlyozni, hogy a kérelmezési felületen megjelenő adatokat továbbra is ellenőrizni kell, hiszen a benyújtott adatok tartalmáért a gazdálkodó felelős.

Amennyiben egy korábbi alkalommal esetlegesen problémák merültek fel a megjelenő adatok tekintetében, érdemes újra felkeresni a benyújtó felületet, mert az ismételt megszemélyesítést követően már jobb minőségű adatok jelennek majd meg.

Ha a benyújtással kapcsolatban problémák merülnének fel, fontos, hogy a Magyar Államkincstár kérdés-válasz – portál – felületén közvetlenül jelezzék a konkrét esetet. A Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Portálon a felhasználóknak lehetőségük van azonosítást követően a Magyar Államkincstár felé kérdéseket feltenni. A portál a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu címen érhető el. A Magyar Államkincstár kollégái folyamatosan, rövid határidőn belül válaszolnak a megkeresésekre annak érdekében, hogy azok feloldása után a kérelmek benyújtásra kerülhessenek.

2. A NÉBIH folyamatosan keresi azon gazdálkodókat, akiknél szükségessé válik az ENAR adatok frissítése

Abban az esetben, ha az egységes kérelem felületén és az ENAR-ban szereplő adatok között eltérés mutatkozik, akkor szükségessé válik az adatok rögzítése, kiigazítása az ENAR-ban. Annak érdekében, hogy az adatfrissítés a lehető leggyorsabb legyen, a változásokat javasolt papír vagy web-alapú ENAR bizonylatokon kezdeményezni, még a kérelem beadása előtt.

A helyesbítéssel kapcsolatos részletes információk az alábbi linken olvashatók: https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/szarvasmarha-juh-es-kecsketartok-szamara-hasznos-informaciok-a-2023.-evi-egyseges-tamogatasi-kerelemrol

Amennyiben a gazdálkodók az egységes kérelem felületén jelzik a változásokat, akkor azok a NÉBIH-hez kerülnek, akik ezt követően azonnal kapcsolatba lépnek az érintettekkel a szükséges teendők tisztázása érdekében. Kiemelten fontos tehát a fokozott figyelem és a hatóságokkal való együttműködés. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az ENAR-ban lévő adatok naprakészségének biztosítása érdekében az egyedekhez tartozó bizonylatokat még a kérelem beadása előtt be kell nyújtani.

3. A megszemélyesített adatok pontosíthatóak, de ezt különös elővigyázatossággal kell megtenni

Az állatokra vonatkozó, az elektronikus benyújtó felületen megjelenített adatokat minden esetben javasolt ellenőrizni. A gazdálkodóknak lehetősége van az esetlegesen hibás, hiányos vagy nem naprakész adatok javítására.

Példa: A termeléshez kötött hízott bika tartás támogatása esetében felmerülhet, hogy a Magyarországon született egyed esetében az apaállat a hatóságok számára nem ismert, mivel külföldről beszerzett szaporítóanyaggal történő megtermékenyítésre került sor. Ekkor a gazdálkodó jelezheti a kérelem benyújtásakor, hogy a szakszerű apaállat használat igazolható, a szükséges dokumentumokat pedig az ellenőrzések során a Magyar Államkincstár vizsgálja.

Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a kérelmek benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a hibás, az adott támogatási jogcímre nem jogosult egyed visszavonására már nincs lehetőség.

4. Javasoljuk a kérelmek véglegesítését mielőbb megkezdeni

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állatalapú kérelmek esetében jelentős számú kérelem benyújtására kerül sor az utolsó napokban. Ez egyrészt az informatikai rendszereket komoly terhelésnek teszi ki, másrészt viszont a kérelmek minősége szempontjából is kockázatokat hordoz magában. A későn észlelt problémákkal kapcsolatban ugyanis megtörténhet, hogy már nem lesz idő segítséget kérni a felületen vagy a falugazdászoktól, szaktanácsadóktól.

Végezetül ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelmek benyújtásához a falugazdászok és szaktanácsadók segítségén túl számos felületen lehet tájékozódni. A Magyar Államkincstár közleményei, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tematikus kiadványai, az Agrárminisztérium dedikált honlapja a www.kap.mnvh.eu címen továbbra is elérhetőek. Emellett pedig érdemes külön is hangsúlyozni azokat a jelzett honlapról is elérhető oktatóvideókat, amelyek pontról-pontra vezetik végig a gazdálkodókat az egyes jogcímek benyújtási folyamatán.

Forrás: AM Sajtóiroda

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám