Mezőgazdasági termelés

A Copa-Cogeca online Juh Civil Dialógus Csoport ülésére 2022. december 2-án került sor, melyen többek között a juh- és kecskehús piaci helyzete, valamint a kiskérődző ágazat rövid távú kilátásai is áttekintésre kerültek.

A Copa-Cogeca juh- és kecskehús piaci helyzetet, valamint a kiskérődző ágazat rövid távú kilátásait bemutató prezentációja, valamint az Európai Bizottság által megjelentetett legfrissebb közép távú előrejelzés az EU-27 tagállamára vonatkozóan mutatja be az unió mezőgazdasági piacoknak, valamint a globális piacnak az aktuális változásait, továbbá a 2022-2032. közötti időszakra vonatkozó közép távú kilátásait.

A Copa-Cogeca előrejelzései a tagállami szakértők által szolgáltatott adatokon alapulnak, az Európai Bizottság prognózisai tekintetében pedig ki kell emelni, hogy azok a szükséges jogszabályok jóváhagyásának hiányába nem veszik figyelembe az Európai Zöld Megállapodás ─ különösen a „Termelőtől a fogyasztóig” és a „Biodiverzitás” stratégiák ─ célkitűzéseinek és intézkedéseinek várható hatásait, csak és kizárólag a 2022. szeptember végéig ratifikált szabadkereskedelmi megállapodások várható hatásait elemzik, illetőleg az EU tagállamai által 2022. év végéig a Bizottság részére benyújtott KAP-ra vonatkozó stratégiai tervekben foglaltakat veszik figyelembe.

A juh- és kecske állománylétszám alakulások

Az EU juhállományának létszáma 2022-ben tovább csökkent, az 58,12 millió volt, mely 1,24%-os visszaesést jelent a 2021-es évhez képest. Az előrejelzések szerint az idei évre további 1,33%-os juhállomány csökkenés várható az unión belül.

Az EU kecskeállomány létszáma szintén csökkenést mutatott, az 2022-ben 11,4 millió  volt, mely 3,22%-os visszaesést jelent a 2021-es évhez képest. Az előrejelzések szerint az idei évre további 2,66%-os állománycsökkenés várható.

A termelési mutatók várható alakulása az EU kiskérődző ágazatában

Bár az unió juh- és kecskeállomány létszáma történelmi mélyponton van a juhvágások száma 2022-ben 0,8%-os, a kecske vágások száma pedig 3,2%-os növekedést mutatott az egyes EU-s tagállamok vágási adatai közötti jelentős különbségek ellenére.

A juhvágások tekintetében a legjelentősebb növekedés Romániában (15,5%), Írországban (10,2%) és Olaszországban (5,7%), a legnagyobb visszaesés pedig Bulgáriában (-24,1%) volt tapasztalható, de mérséklődött a vágások száma Ausztriában (-7,5%), Portugáliában (-6,8%) és Görögországban (-5,8%)

A kecskevágások tekintetében ─ a juhvágások visszaesésével ellentétesen ─ a legjelentősebb növekedés Bulgáriában (29,1%), Portugáliában (17,9%), Spanyolországban (15,1%) és Ausztriában (11,4%) volt tapasztalható. Visszaesést mindössze Görögországban (-2,3%) és Hollandiában (-0,9%) tapasztaltak.

A tavalyi évben a termelés legjelentősebb része továbbra is néhány EU-tagállamban összpontosult, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Románia és Írország adta az EU teljes juh- és kecskehús termelésének, több mint kétharmadát.

Elmondható, hogy a jelenlegi magas energia- és takarmányárak várhatóan további állománylétszám csökkenésekhez, magasabb vágási számokhoz és kisebb vágási súlyokhoz vezetnek.

Bárányárak alakulása 2022-ben

Az EU-ban 2021. után a tavalyi évben is példátlan magas szinten maradtak az árak, az EU-s átlagár 7 150 EUR/tonna volt 2022-ben. Az árak tekintetében az unióban a 2012-2022. közötti időszakban 3,3%-os emelkedés volt tapasztalható. Elmondható azonban, hogy továbbra is jelentős különbség marad az uniós és a világpiaci árak között, a világpiaci átlagár 5 267 EUR/tonna volt 2022-ben. A 2012-2022. közötti időszakban a világpiaci árak tekintetében is hasonló mértékű emelkedés (3%-os) volt tapasztalható, mint az EU-s árak esetében. A világpiaci árakat első sorban ugyanis az új-zélandi és ausztráliai árak határozzák meg, ezért az e két országban tapasztalható alacsonyabb termelési- és munkaerőköltség szint következtében alacsonyabbak a világpiaci árak, mint az EU-s árak. Elmondható továbbá, hogy a globális piac részéről is kisebb nyomás nehezedik ezekre az országokra, mint az EU-ra.

A nehéz bárányárak az Európai Unióban 2022-ben ─ bár értékük tagállamonként nagy szórást mutatott ─ 695-742 EUR/100 kg vt. (vt. = vágott testtömeg) érték között ingadoztak. Húsvétkor az árak ismét rekordszintet érték el, az árnövekedés június végéig kitartott. Az Európai Unióban a nehéz bárányárak éves átlagos értéke (2021. novemberétől 2022. novemberéig) 720 EUR/100 kg vt. volt. A novemberi EU-s nehéz bárányárak 1,1%-kal voltak magasabbak a 2021-es év hasonló időszakában rögzített értéknél, Magyarország tekintetében ez az érték 3,3%. A szűkős belső kínálat és az EU-ban tapasztalható magas keresleti szint együttesen továbbra is tartósan magas belső árakat eredményezhet.

 Forrás: Európai Bizottság - DG Agri