Mezőgazdasági termelés

A Washingtoni Egyetem Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézetének tudósai egy új kutatási program keretében vizsgálták a vörös hús fogyasztás egészségre gyakorolt hatásait, valamint a különböző egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos összefüggéseket. A program keretében egy új minősítési rendszer került kialakításra az egészségügyi kockázatoknak a vizsgálati folyamat során történő meghatározására vonatkozóan. A több évtizedes, példátlan kutatási munka eredményei azért kiemelten fontosak, mert többnyire eloszlatják a vörös hús fogyasztásával kapcsolatos aggodalmakat.

Mint ismeretes számos olyan tanulmány jelent meg az elmúlt években, amelyek a vörös hús fogyasztást összefüggésbe hozzák olyan egészségügyi problémákkal, mint például a különböző szívbetegségek, a stroke, vagy épp a rák. A Washingtoni Egyetem Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézetének (a továbbiakban: IHME) tudósai évtizedek óta figyelemmel kísérik az egészségtudományos publikációkat. Álláspontjuk szerint évente több száz, tudományos szempontból nem kellően megalapozott tanulmány jelenik meg, amelyek egyszerűen csak megfigyelésekre alapuló összefüggéseket próbálnak találni valamilyen cselekvés – például egy étel elfogyasztása – és az egyes egészségügyi következmények között. Ki kell emelni tehát, hogy szinte az összes eddigi kutatás megfigyelésen alapult, vagy épp önbevalláson alapuló fogyasztásra támaszkodott, továbbá nem volt alkalmas az ok-okozati összefüggések megbízható feltárására.

Hogyan értelmezze a laikus közvélemény ezt a zűrzavart?

A különböző élelmiszerek, így a húsok fogyasztása és az egyes megbetegedések közötti korrelációt is nagyon nehéz tanulmányozni, mivel számos olyan valós vagy vélt elem és tényező létezik, amely elősegítheti egy-egy betegség kialakulását. Az eltérő vizsgálati módszerek alkalmazása, a változó vizsgálati alany összetétel és az inkonzisztens statisztikai mérések miatt a laikus közvélemény számára úgy tűnhet, hogy ma már gyakorlatilag minden ─ különösen a különböző élelmiszerek fogyasztása ─ összefüggésbe hozható a rák és különböző szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásával, és ezzel egyidejűleg egyben mindennek az ellentéte is igazolást nyerhet. Felmerül a kérdés tehát, hogy hogyan értelmezze a laikus közvélemény ezt a nagy zűrzavart? Valóban érdemes-e aggódni továbbá a korábban megjelentetett tudományos közleményekben közölt, alacsonynak mondható hatásmértékek, például a rák kialakulásának állítólagos 15%-kal nagyobb kockázata miatt?

Forrás: Shutterstock

A vörös hús fogyasztással kapcsolatos ismeretek bővítésében, az ezen húskategória fogyasztását övező tévhitek eloszlatásában egyértelműen segítséget nyújthat a Washingtoni Egyetem Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézetének tudósai által végzett új kutatás, melynek megállapításai többnyire eloszlatják a vörös hús fogyasztásával kapcsolatos aggodalmakat. A több évtizedes kutatás keretében a vörös hús fogyasztás egészségre gyakorolt hatásait és annak a különböző egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos összefüggéseit egyaránt vizsgálták. A program keretében továbbá egy új minősítési rendszer is kialakításra került az egészségügyi kockázatoknak a folyamat során történő meghatározására vonatkozóan. A kutatók által kidolgozott, új statisztikai módszeren alapuló minősítési rendszer lényege, hogy annak segítségével kvantitatív módon értékelhetővé és összegezhetővé válnak a különböző vizsgált kockázat-eredmény párok közötti úgynevezett kockázati bizonyítékok. Az új ─ egytől öt csillagig terjedő ─ minősítési rendszerben az egycsillagos minősítés arra utal, hogy nincs valódi kapcsolat, vagy összefüggés egy adott viselkedés vagy állapot és az egészségi állapot között. Két csillag jelzi, hogy egy adott viselkedés vagy állapot legalább 0-15% közötti változást eredményez az egészségügyi következmények valószínűsége tekintetében, míg a három csillag legalább 15-50%-os, a négy csillag legalább 50-85%-os, az öt csillag pedig több mint 85%-os változást jelez.

Kiemelendő, hogy amikor az IHME ezt a minősítési rendszert felhasználta a vöröshús-fogyasztás hatásainak elemzésére és annak a különböző káros egészségügyi következményekkel kapcsolatos lehetséges összefüggéseknek a feltárására, azt találták, hogy egyik vizsgálati esetben sem volt indokolt a kétcsillagos, vagy ennél magasabb minősítési besorolás alkalmazása.