Mezőgazdasági termelés

Február 28-tól ismét megnyílik a lehetőség ültetvénytelepítési pályázatok benyújtására - Gyümölcsültetvény telepítéssel kapcsolatos általános tájékoztatás.

Előzetes bejelentés gyümölcsültetvény telepítési szándékról:

Jelen tájékoztatás tartalma érdemi áttekintést ad azon személyek, illetve vállalkozások részére, akik a közeljövőben az Agrárminisztérium által meghirdetésre kerülő gyümölcsültetvény telepítési pályázaton részt kívánnak venni. Ezen tájékoztatás, most csak a telepítési szándék előzetes bejelentési tudnivalóit foglalja össze.

A pályázatok benyújtásáig pedig további, reményeink szerint hasznos tájékoztatással kívánunk szolgálni   a gyümölcsültetvény telepítését megelőző szakmai feladatok elvégzéséről, illetve tudnivalóiról, melyek a kamara honlapján a Tájékoztatási Szolgáltatás oldalon és heti hírlevélben is elérhető lesz.

A legfontosabb és egyben jó hír a leendő gyümölcsültetvény telepítőknek, hogy a telepítés nem engedély köteles. Mint a jelen sorok szerzője, innen is biztatok mindenkit, hogy aki teheti bátran telepítsen gyümölcsültetvényt, mert, egyrészt nemzetgazdasági érdek, és ha kellő szakértelemmel végzik, akkor gazdaságos, és nagyban hozzájárul a hazai gyümölcstermesztés és gyümölcsfogyasztás fellendítéséhez.

Engedélyeztetés helyett a telepítési szándék bejelentését írja elő a jogszabály a 2500 m2- nél nagyobb területek esetén. A telepítési szándék bejelentését a leendő gyümölcsültetvény helye szerint illetékes megyei kormányhivatalok földművelésügyi osztályain lehet megtenni. A bejelentésnek egyébiránt nem feltétele, hogy a földterület szerepeljen a gyümölcs termőhelyi kataszterben. Kizárólag csak a 2007. évi CXXIX. tv. 59.§ 1 illetve 2. számú mellékletének kitöltése szükséges.

Az adatlaphoz egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. A bejelentés illetékmentes, és a bejelentésre kötelezett a majdani gyümölcsültetvény használója.

Tájékoztatásul elmondható, hogy a pályázati kiírások előírhatják kötelezően, hogy a pályázati támogatás igénybevételével létesített ültetvény a gyümölcs termőhelyi kataszterben megfelelő minősítéssel szerepeljen. Amennyiben nem pályázati forrást használ fel az ültetvénytelepítéshez és fenntartásához, abban az esetben nem szükséges a földterület termőhelyi kataszterbe sorolása. Azonban szakmai szempontból, mindenképpen érdemes tájékozódni, hogy az egyébként is jelentős beruházást igénylő gyümölcsültetvény az adott gyümölcsfaj ökológiai igényeinek megfelelő termőhelyre fog-e létesülni. Mert alapvetően befolyásolja a majdani ültetvény eredményességét, megtérülését.

A gyümölcs termőhelyi kataszterbe vételi eljárásban a földterület adott gyümölcsfaj, gyümölcstermesztésre való alkalmasságáról készített Ökológiai szakvéleményt kell csatolni a kérelemhez. A szakvélemény beszerezhető a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (volt Szent István Egyetem) Kertészettudományi Intézet, Gyümölcstermesztési Kutatóközponttól. A szakvéleményt a helyszíni szemlét követően állítják ki a telepítést megalapozó Talajvédelmi tervben meghatározott vizsgálati adatok alapján.

A szakvélemény megrendelését az Egyetem (MATE), honlapról letölthető nyomtatványon lehet kezdeményezni. A kérelem formanyomtatványát a tájékoztatóvégén található linkről letölthető, és postai úton küldhető el. Cím: NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályához 1537 Budapest, Postafiók 407.

Összefoglalva tehát, a gyümölcstermőhelyi alkalmassági (ökológiai) szakvélemény benyújtásának helye és az eljáró hatóság a MATE, a gyümölcs termőhelyi kataszter kérelem benyújtása és nyilvántartás vezetése a NÉBIH-MGEI végzi, a telepítési szándék, majd termőre fordulás bejelentése, nyilvántartás vezetése, az adott megyei kormányhivatal földművelésügyi osztályához tartozik.

A részletes pályázati kiírás a palyazat.gov.hu oldalon elérhető.

NAK/ Komma László

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám