Mezőgazdasági termelés

Újra nyílt és egyben módosult a „Kertészet-Ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3-5.1.1-21) felhívás.

 2022. február 28. napjával ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására, ugyanakkor ezzel egyidejűleg több ponton is módosult a felhívás.

A módosítások az alábbi pontokat érintik:

1. A felhívás 3.1.1. fejezet (Önállóan támogatható tevékenységek) 1. célterület A) pontja szerint a továbbiakban konvencionális vagy ökológiai művelésű ültetvény létrehozására lehet támogatást igényelni.

2. A 3.3. (Nem támogatható tevékenységek) fejezet 4. pontja kiegészült a „a telepítési terv szerint fólia és a szükséges támrendszer” résszel.

3. A 3.4.1.1 (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet:

 1. III. 1. és 2. pontja kiegészült a komlóra vonatkozó előírásokkal.
 2. A 3. ponthoz tartozóan két új alpont rögzíti a konvencionális és az öko művelésű ültetvényekre vonatkozó előírásokat.
 3. Az 5. pont tartalmazza az ökológiai művelésű ültetvényekkel szembeni elvárásokat.
 4. A 8. f. pont meghatározza a komló telepítése esetén felhasználható szaporítóanyag minőségére vonatkozó előírást.

4. A 3.8. (Fenntartási kötelezettség) fejezet c) pontja tartalmazza az ökológiai művelésű ültetvény átállt státuszban tartási idejét.

5. A felhívás 3.10. (Önerő című) fejezetében módosítás történt: „Ha a kedvezményezett természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás az önerő rendelkezésre állásáról – választása szerint – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. § (4) bekezdés szerinti igazoló dokumentum benyújtása nélkül kizárólag a (3) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.” E változtatással párhuzamosan módosult a felhívás 6.3. fejezetének 1. pontja is.

6. A 4.1. (Támogatást igénylők köre) fejezet a) és b) pontjából törlésre került az Őstermelők családi gazdaságára vonatkozó előírás.

7. A 4.1. (Támogatást igénylők köre) fejezet kiegészült a következő előírással: Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint termelési közösség keretében támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

8. A 4.2. (Támogatásban nem részesíthetők köre) fejezet b) pontja törlésre került („a jelen - VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban az adott célterület tekintetében”).

.9. A 4.3. (A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja) fejezetben a támogatási kérelmek benyújtására vonatkozóan új szakaszok kerültek meghatározásra.

10. A 4.4.2. (Kiválasztási kritériumok) fejezetben nyelvhelyességi pontosítások történtek.

11. A 6.1.2. (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó (pótolható) mellékletek listája) fejezet: a. 2. pontja módosult a kiegészítő tevékenységet is folytató őstermelők vonatkozásában. b. a 8. és 9. pont a komlóra vonatkozó előírásokat tartalmaz.

12. Módosult a felhívás 1. számú melléklete (Támogatott ültetvényekre vonatkozó követelmények, egységköltségek):

 

 1. I. táblázat (Támogatásban részesülő gyümölcsfajokból létrehozott ültetvények követelményrendszere) tartalmazza a konvencionális és az ökológiai művelésű ültetvények vonatkozásában rögzített szakmai előírásokat.
 2. II/a. táblázat (A gyümölcsültetvények vonatkozásában a támogatás alapját képező egységköltségek meghatározása) kiegészült a komló telepítése esetén figyelembe vehető egységköltségekkel.
 3. II/c. táblázatban (A támogatott gyümölcsfajták esetében a szaporítóanyagok egységköltségei egyféle oltványtípus esetében) rögzítésre került a komló szaporítóanyag esetén figyelembe vehető egységköltség.

13. A felhívás 2. számú melléklete (Fogalomtár) új fogalmakkal került bővítésre (Átállási időszak, Ökológiai művelésmódú ültetvény).

14. Pontosításra került a felhívás 4. számú melléklete (Üzleti terv kitöltési útmutató).

15.  A felhívás 6. számú mellékletében a (Jogkövetkezmények) II. fejezete kiegészült a d) ponttal („ökológiai művelésű ültetvény telepítése esetén a kedvezményezett a záró kifizetési kérelemhez nem nyújtja be a támogatással létrehozott ültetvény átállás alatti státuszának igazolását”).

16. A felhívás 12. számú melléklete (Jogszabályjegyzék) pontosításra került.

17. A felhívás 14. számú melléklet (Telepítési terv minimális tartalmi elemei) I. fejezete kiegészült a „Konvencionális vagy ökológiai művelésmódra optimalizált telepítési rendszer bemutatása” résszel.

18. Módosult a fentiek szerint a felhívás Támogatói Okirata

NAK/ dr. Kozak Anita Andrea

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám