Mezőgazdasági termelés

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.3.4-21 kódszámú) felhívás dokumentációja.

A változtatások az alábbi pontokat érintik:

A 4.1.-es Támogatást igénylők köre fejezetben az őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) számára további kötelezettségként jelenik meg, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor mellékelniük kell a projekt megvalósítására vonatkozó, az ŐCSG tagjainak együttműködési megállapodását. Ennek hiányában az arról szóló nyilatkozatot, hogy az ŐCSG mely tagja lesz a projekt kedvezményezettje. E kötelezettség be nem tartása jogkövetkezményt von maga után, amelynek részletei a felhívás 5. mellékletében találhatók.

Az 5.4.-es Előleg igénylése című fejezet módosítása során új elemként rögzítésre került, hogy az ŐCSG-nek az előleg igénylésének benyújtásával egyidejűleg mellékelnie kell az ŐCSG tagjainak együttműködési megállapodását, illetve ennek hiányában az arról szóló nyilatkozatot, hogy az ŐCSG mely tagja lesz a projekt kedvezményezettje.

A 6.3.-as Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet kibővült azzal, hogy ŐCSG esetében a kifizetési kérelemhez mellékelni kell az „Őstermelők családi gazdasága tagjainak együttműködési megállapodása – támogatásban részesített projekt megvalósítása” című dokumentum kitöltött példányát a 12. melléklet szerint, illetve ennek hiányában az arról szóló nyilatkozatot, hogy az ŐCSG mely tagja lesz a projekt kedvezményezettje.

A változásoknak megfelelően kiegészült a felhívás ’Jogkövetkezmények’ című melléklete az ŐCSG számára előírt mellékletek elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekkel.

A változtatásokkal párhuzamosan módosult a Felhíváshoz kapcsolódó Támogatói Okirat is.

(NAK/Dr. Kozak Anita Andrea)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése