Mezőgazdasági termelés

Módosult a második szakaszban benyújtásra kerülő támogatási kérelmek időpontja 2021. április 6-ra, amelyre vonatkozóan megosztunk néhány gyakorlati tapasztalatot.

A Magyar Államkincstár a beérkezett pályázatoknál első körben ellenőrzi az életvitelszerű tartózkodási hely igazolásához a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát. Ugyan a felhívás nem tartalmazza, de elutasítást von maga utána, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem során nem lettek kitöltve a fizetési számla adatok. A blokk kitöltése kötelező, amennyiben pénzügyi következménnyel járó intézkedésben részt kíván venni. „A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez minden esetben csatolni kell a két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolatot, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatát, mely tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot.” Ügyeljenek arra, hogy a pályázatok benyújtása előtt kell megadni az adatokat.

Abban az esetben, ha a fentieknek megfeleltek, akkor kiküldésre kerülnek a hiánypótlások. A beérkezett dokumentumok alapján történik a jogosultsági ellenőrzés (pl. STÉ, árbevétel), majd a tartalmi értékelési szempontok következnek.

Néhány szempont, amelyre érdemes odafigyelni a pályázatok beadásakor:

  • Ügyeljen arra, hogy a megvalósítási helyen rendezett tulajdoni viszonyok legyenek az ÁÚF 7. pontja alapján. (Pl. nem saját tulajdonban lévő ingatlan esetén legyen a fenntartási időszak végéig szóló bérleti szerződés, valamint hozzájárulási nyilatkozat; az ingatlanon meglévő szolgalmi jog esetén, kérjen a szolgáltatótól hozzájárulást a projekt megvalósításához)
  • Az első őstermelői igazolás kiállításánál érdemes számolni azzal, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a 2013. előtt kezdett tevékenységekre vonatkozóan kormányhivatali adatigénylés szükséges az igazolás kiállításához, amely akár több hétig is elhúzódhat.
  • Őstermelők esetén a lehető legtöbb pont megszerzéséhez érdemes 4 év vonatkozásában értékesítési betétlapokat csatolni. (4 év gazdálkodási tevékenység esetén adják meg az adott értékelési szempontra a maximális pontszámot.)
  • Pont szerezhető továbbá a meglévő termelő gépekre, eszközökre (számlát, vagy bérleti szerződést csatoljanak alátámasztásként). 3 évre szóló felvásárlói szándéknyilatkozatot érdemes még beadni plusz pontért, valamint a T101 jelű nyomtatvány is szükséges.
  • A 7. számú „Termelői Csoport (a továbbiakban: TCS), Termelői Értékesítő Szervezet (a továbbiakban: TÉSZ) Szakmai/Szakmaközi Szervezet tagság igazolása” elnevezésű szakmai mellékletet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is leigazolhatja a tagjainak. Így kérjük, igény esetén keressék fel a megvalósítási helyhez tartozó megyei igazgatóságot. Elérhetőségük itt.

 (Németh Bálint /NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése