Mezőgazdasági termelés

Módosult a második szakaszban benyújtásra kerülő támogatási kérelmek időpontja 2021. április 6-ra, amelyre vonatkozóan megosztunk néhány gyakorlati tapasztalatot.

A Magyar Államkincstár a beérkezett pályázatoknál első körben ellenőrzi az életvitelszerű tartózkodási hely igazolásához a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát. Ugyan a felhívás nem tartalmazza, de elutasítást von maga utána, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem során nem lettek kitöltve a fizetési számla adatok. A blokk kitöltése kötelező, amennyiben pénzügyi következménnyel járó intézkedésben részt kíván venni. „A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez minden esetben csatolni kell a két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolatot, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatát, mely tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot.” Ügyeljenek arra, hogy a pályázatok benyújtása előtt kell megadni az adatokat.

Abban az esetben, ha a fentieknek megfeleltek, akkor kiküldésre kerülnek a hiánypótlások. A beérkezett dokumentumok alapján történik a jogosultsági ellenőrzés (pl. STÉ, árbevétel), majd a tartalmi értékelési szempontok következnek.

Néhány szempont, amelyre érdemes odafigyelni a pályázatok beadásakor:

 • Ügyeljen arra, hogy a megvalósítási helyen rendezett tulajdoni viszonyok legyenek az ÁÚF 7. pontja alapján. (Pl. nem saját tulajdonban lévő ingatlan esetén legyen a fenntartási időszak végéig szóló bérleti szerződés, valamint hozzájárulási nyilatkozat; az ingatlanon meglévő szolgalmi jog esetén, kérjen a szolgáltatótól hozzájárulást a projekt megvalósításához)
 • Az első őstermelői igazolás kiállításánál érdemes számolni azzal, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a 2013. előtt kezdett tevékenységekre vonatkozóan kormányhivatali adatigénylés szükséges az igazolás kiállításához, amely akár több hétig is elhúzódhat.
 • Őstermelők esetén a lehető legtöbb pont megszerzéséhez érdemes 4 év vonatkozásában értékesítési betétlapokat csatolni. (4 év gazdálkodási tevékenység esetén adják meg az adott értékelési szempontra a maximális pontszámot.)
 • Pont szerezhető továbbá a meglévő termelő gépekre, eszközökre (számlát, vagy bérleti szerződést csatoljanak alátámasztásként). 3 évre szóló felvásárlói szándéknyilatkozatot érdemes még beadni plusz pontért, valamint a T101 jelű nyomtatvány is szükséges.
 • A 7. számú „Termelői Csoport (a továbbiakban: TCS), Termelői Értékesítő Szervezet (a továbbiakban: TÉSZ) Szakmai/Szakmaközi Szervezet tagság igazolása” elnevezésű szakmai mellékletet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is leigazolhatja a tagjainak. Így kérjük, igény esetén keressék fel a megvalósítási helyhez tartozó megyei igazgatóságot. Elérhetőségük itt.

 (Németh Bálint /NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám