Mezőgazdasági termelés

A járvány a mezőgazdaságban is olyan informatikai készségek megszerzését és módszerek alkalmazását kényszerítette ki, amelyek az elmúltával is velünk maradnak, és lökést adhatnak az eddig vontatottan haladó digitális fejlesztéseknek.


A növénytermesztésben az elmúlt évek legnagyobb figyelmet kapott fejlesztési iránya a precíziós gazdálkodás, amely a táblán belüli jövedelmezőségi szintek maximalizálását hatékonyabb anyagfelhasználással és gépüzemszervezéssel éri el. A technológia elterjedésének üteme mára érezhetően lelassult. Ebben szerepe van a szolgáltatói és termelői oldalról egyaránt tapasztalható türelmetlenségnek, és a bevezetés mellé társuló olykor kontraproduktív marketingtevékenységnek is. Az AKI 2018-as felmérése szerint azonban a kezdeti lelkesedést követő visszaesés okait elsősorban a beruházási támogatás, illetve az alkalmazáshoz szükséges szaktudás hiányában kell keresni. Jelentős előrelépés, hogy ez a felismerés a konferenciatermeken kívül kormányzati szinten is testet öltött a 2019-ben elfogadott Digitális Agrárstratégiában, amelynek célja a digitalizációból származó gazdasági előnyök kiaknázása és az ehhez szükséges tudás átadása. Bár a helyspecifikus művelés elterjedése lassabb ütemű a vártnál, az azt lehetővé tevő automatizált irányítórendszerek mindenhol népszerű fejlesztési irányt jelentenek. A képzett munkaerő egyre korlátozottabb elérhetőségével pedig az automatizálás még nagyobb teret fog kapni.

A precíziós gazdálkodás nem csak a növénytermesztésben van jelen, a kertészeti-, szőlészeti-, gyümölcs- és állattenyésztési ágazatokban is megjelennek adatalapú fejlesztések. Az ilyen digitális agrár-innovációs megoldásokat kínáló cégek piacra lépésének elősegítésére olyan kezdeményezések is napvilágot látnak, mint az idén a NAK és a Design Terminál szervezésében indított NAK TechLab vállalkozásfejlesztési program.

A tudatos vásárlói magatartás érezhető erősödése olyan alkalmazások elterjedését is ösztönzi, amelyek a termékek követhetőségével közelebb hozhatják termelőket a fogyasztókhoz. A terméken feltüntetett egyedi azonosítóval könnyen azonosítható a termesztő, a technológia és a termőhely. Ez azért is fontos, mert a fogyasztók még sosem kerültek olyan távol a megvásárolt termékek előállításától, mint az elmúlt évtizedekben. Örömteli lenne, ha a modern alkalmazások képesek lennének áthidalni a szakadékot a termelő és fogyasztó között.

A fenntarthatóság iránti igényt az élelmiszerbiztonsági és minőségi kérdések mellett a bőrünkön érezhető klímaváltozás teremti meg. A Föld népessége 2050-re várhatóan túllépi a 9 milliárd főt, ami a jelenlegi fogyasztási szokások mellett az eddigieknél is nagyobb terhet ró majd bolygónk ökoszisztémájára. Az édesvíz szerepe a következő évtizedekben gazdaságilag is felértékelődik, ahogy a minél hatékonyabb öntözési rendszerek kialakítására tett törekvések is. A digitális megoldások az eddiginél pontosabb képet nyújtanak környezetünkről, arra gyakorolt hatásunkról, és segítenek racionális gazdálkodási gyakorlatok kialakításában. A jövő gazdasága és mezőgazdasága információra épül, és a precíziósnak, digitálisnak vagy okosnak hívott mezőgazdaság jelentéséhez a jövedelmezőség javításán kívül az élelmiszerbiztonság és a fenntarthatóság is hozzátartozik.

Az elmúlt hónapjainkat meghatározó COVID-19 járvány hatásai alól egyikünk sem tudta teljesen függetleníteni magát. A mezőgazdaságot nem érintette olyan mértékű leállás, mint más iparágakat, azonban a kialakult helyzet miatt egyes munkafolyamatokat kénytelenek voltunk online térbe menekíteni. A járványhelyzet élesen felhívta a figyelmet a társadalmi berendezkedésünk törékenységére. A magán- és a gazdasági életben egyaránt, jellemzően a technológia segítségével vészeljük át ezt az időszakot. Mindez rámutat, hogy az informatika az élet minden területén napjaink szerves részévé vált, és hogy milyen sokoldalú és erőteljes eszköz az akadályok leküzdéséhez. Amikor összegezzük majd a krízis hatásait, a mezőgazdaság két hozadékot remélhetőleg feljegyezhet magának: stratégiai ágazatként társadalmilag elismertebb lett, és a digitális fejlesztések más ágazatokhoz képest lassabb üteme lendületet vett.

 

NAK/Majkut Árpád (Digitális információ-szolgáltatók és technológiai fejlesztők, innováció munkacsoport)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám