Mezőgazdasági termelés

Megjelent a Magyar Államkincstár a juh- és kecskehús magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről szóló 36/2020. (V. 6.) számú közleménye.


Pár napja megjelent az Európai Bizottság juh- és kecskehúsra vonatkozó magántárolási támogatás nyújtásáról és a támogatás összegének előzetes rögzítéséről szóló 2020/595 végrehajtási rendelet.

A 2020/595 EU rendelet keretében a tagállamokban a COVID-19-világjárvány következtében fellépő, a kereslet és a kínálat közötti – valamennyi juh- és kecskehús termék árára leszorító hatást kifejtő – egyensúlyhiány csökkentése, illetve a kialakult nehéz piaci körülmények enyhítése céljából magántárolási támogatás került bevezetésre a tizenkét hónaposnál fiatalabb bárányok és kecskék friss vagy hűtött húsára.

Fentiekre tekintettel a Magyar Államkincstár (MÁK) 2020. május 7-én megjelentette a juh- és kecskehús magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről szóló 36/2020. (V. 6.) számú közleményét, mely a juh- és kecskehús magántárolási támogatás (a továbbiakban: magántárolási támogatás) intézkedésben való részvétel szabályait ismerteti, továbbá a támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat rendszeresíti.

A magántárolási támogatás intézkedésben kizárólag olyan, az Európai Unió területén letelepedett, és nyilvántartásba vett gazdasági szereplők vehetnek részt, amelyek az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet előírásainak megfelelő tároló létesítménnyel rendelkeznek.

Magántárolási támogatást csak a tizenkét hónaposnál fiatalabb, ex0204 10 00 KN-kódú bárány, és a tizenkét hónaposnál fiatalabb, ex0204 50 11 KN-kódú kecske hasított testének és hasított féltestének frissen vagy hűtve tárolására lehet igénybe venni. A támogatás kizárólag a Magyarország területén tárolt friss vagy hűtött hús még be nem tárolt tételeire vehető igénybe, 90, 120 vagy 150 napos tárolási időszakra.

A támogatásra való jogosultsághoz a húsnak megbízható és kifogástalan kereskedelmi minőségűnek, illetve Európai Uniós eredetűnek kell lennie, továbbá meg kell felelnie a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlament és tanács rendeletében továbbá az 1308/2013/EU rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. május 18-i 2016/1238/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VI. mellékletében megállapított követelményeknek.

A juh- és kecskehús magántárolás iránti támogatási kérelmet 2020. május 7. napjától kezdődően, elektronikus úton, a MÁK elektronikus kérelembenyújtó felületén keresztül, a I0025-02 jelű támogatási lapon keresztül kell benyújtani. A I0025-02 jelű, juh és kecskehús magántárolás iránti támogatási kérelem benyújtásakor 100 euró/ tonna mértékű biztosítékot kell a MÁK-nál letétbe helyezni.

Egy támogatási kérelem kizárólag egyfajta támogatható termékre vonatkozhat és a támogatási kérelemben fel kell tüntetni a magántárolásban érintett termék megnevezését és KN kódját (ex 0204 10 00 vagy ex 0204 50 11). A minimálisan felajánlható termék mennyisége támogatási kérelmenként 5 tonna. A támogatás összege 90 napos tárolási időszak esetén 866 EUR/tonna, 120 napos tárolási időszak esetén 890 EUR/tonna, 150 napos tárolási időszak esetén pedig 915 EUR/tonna.

Az egyes betárolásokról a kérelmezőnek a MÁK-ot a beszállítás előtt legalább 2 munkanappal, a I0056-02 jelű, Juh- és kecskehús magántárolás támogatása – Beszállítási értesítő nyomtatvány benyújtásával – tájékoztatnia kell. A tárolt termékek darabolására vonatkozó szándékot szintén az egyes tételek betárolását megelőzően legalább 2 munkanappal a fenti nyomtatványon kell jelezni, továbbá amennyiben nem a tárolás helyén történik meg a fagyasztás a kérelmezőnek az I0056-02 jelű nyomtatvány erre vonatkozó rovatait is ki kell töltenie.

A termék betárolására kizárólag a MÁK támogatási kérelem elfogadására vonatkozó értesítését követően kerülhet sor. A terméket az értesítés kézhezvételétől számított 28 napon belül be kell tárolni. Helyszíni ellenőr jelenléte nélkül végzett betárolás esetében az előírt követelmények teljesítése (plombálás, címkézés, mérlegelés, készletnyilvántartás készítése, dokumentumok elektronikus úton történő továbbítása) az ügyfél kötelezettsége.

A támogatási kérelemre vonatkozó mennyiség utolsó tételének betárolását követően a kérelmező köteles tájékoztatni a MÁK-ot a betárolt mennyiségekről a I0060-02 jelű, Juh- és kecskehús magántárolás támogatása - Beszállítási összesítő – Főlap, illetve a I0061-02 jelű Juh- és kecskehús magántárolás támogatása - Beszállítási összesítő – Betétlap elnevezésű nyomtatványokon. Egy főlap mellé hűtőházanként és kérelmenként külön-külön betétlap csatolása szükséges. Az ügyfél a beszállítási összesítőt legkésőbb a hűtőházban történt legutolsó betárolást követő egy hónapon belül köteles megküldeni a Kincstárnak.

A kérelmezőnek a kitárolás előtt legalább 2 munkanappal be kell nyújtania az I0402-02 jelű, Juh- és kecskehús magántárolás támogatása – Kitárolási értesítő nyomtatványt a MÁK-hoz. A támogatás kifizetése iránti kérelmet és a tárolási összefoglaló dokumentumot, az I0401-02 jelű Juh- és kecskehús magántárolás támogatása - Kifizetési kérelem és tárolási összefoglaló nyomtatványon az utolsó tétel kiszállításakor, illetve a magántárolási időszak lejártakor kell benyújtani a MÁK-hoz.

A MÁK a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is. Az ügyfél-nyilvántartásba vételére, a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére, valamint a meghatalmazásra vonatkozó, az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény itt, az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó átmeneti szabályairól szóló 25/2020. (IV. 21.) számú Kincstár Közlemény pedig itt érhető el.

Kérjük, fordítson figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adatellenőrzés, ezen ellenőrzés elvégzése nélkül a kérelem benyújtása nem lehetséges.


NAK/Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése