Mezőgazdasági termelés

2019. december 14-től a 2016/2031 EU rendelet, az új növényegészségügyi szabályozás lépett életbe a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről.


Az új növényegészségügyi szabályozás szigorításokat vezet be az utasok poggyászával kapcsolatban. A nevezett dátumtól, ha valaki harmadik országból szeretne ültetésre szánt növényt, termést vagy egyéb növényi terméket hazánkba, az Európai Unió területére hozni akkor bizonyos termékekhez növényegészségügyi bizonyítvány szükséges (minden ültetésre szánt növény pl. cserepes növény, vetőmag, szaporító anyag; termés; zöldségfélék és egyéb növényi termékek pl.: friss fűszernövények, koszorú). Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyek esetében az Unió területére történő behozatalhoz növényegészségügyi bizonyítvány szükséges, és amelyek esetében ilyen bizonyítvány nem szükséges a 2019/2072 EU végrehajtási rendelet XI. melléklete rendelkezik.

Kivételt képeznek: az ananász, a banán, a datolya, a durián és a kókusz termése; a feldolgozott növényi termékek (pl. aszalványok, szárítmányok, tartósított zöldségek és gyümölcsök); valamint a Svájcból érkező növények, növényi termékek. Szintén kell bizonyítvány az alábbi, Európai Unióhoz tartozó külső területek esetében: Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Francia Guyana, Kanári szigetek, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy és Szent Márton-szigete. Ez a fokozott védekezés azért szükséges, mert az egzotikus helyekről származó növényeken, növényi részeken olyan károsítók, kórokozók lehetnek melyek hazánkra és az Unióra nézve kifejezetten veszélyesek. Már eddig is voltak olyan növények, amelyeket tilos volt az Unió területére behozni vagy csak előzetes növényegészségügyi vizsgálat után lehetett behozni.

A 2018/2019 EU végrehajtási rendelet tartalmazza a magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékét. A rendelet I. mellékletében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb anyagok magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növényi terméknek vagy magas növényegészségügyi kockázatot jelentő egyéb anyagnak minősülnek, és az Unió területére történő behozataluk a kockázatértékelés elvégzéséig tilos.

Ahogy eddig is az Európai Unión belüli forgalmazás során a növényeket, növényi termékeket, szaporítóanyagokat növényútlevéllel kell ellátni. Ennek a hatósági címkének megvan a tartalmi és formai követelménye, melyet a jövőben a 2017/2313 EU végrehajtási rendelet fog szabályozni.  Jelentős változást eredményez, hogy a továbbiakban a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók is bevonásra kerülnek a növényegészségügyi szabályozásba. Mivel eddig a vizsgálatköteles nem zárlati károsítók mentességét nem kellett igazolni a növényútlevél kiállításához, ezért a rendelet átmeneti időszakot állapít meg. A 2019. december 14.-e előtt kiadott növényútlevelek 2023. december 14-ig érvényesek. A december 14-ét követően a határnap előtti előírásoknak való megfelelés esetén 2020. december 14-ig az új típusú növényútlevéllel hozhatók forgalomba. Amik nem voltak növényútlevél-kötelesek, de az új rendelet szerint növényútlevél-kötelessé váltak, azok 2020. december 14-ig növényútlevél nélkül forgalmazhatók, ezt követően csak akkor hozhatók forgalomba, ha a régi rendszerben elvégzett vizsgálatok és az új rendszerben felállított követelmények fedik egymást vagy utólagos vizsgálattal igazolható a megfelelés, aminek alapján kiadható a növényútlevél. Valamint  nem szükséges növényútlevél azokban az esetekben, amikor a növényt közvetlenül a végfelhasználó részére értékesítik, kivéve, ha ez távértékesítés keretében valósul meg.

Az új szabályozás rendelkezik a növényútlevél-kiadásra felhatalmazott vállalkozókról, akik számára kötelező a regisztráció. Felhatalmazott vállalkozó az lehet: aki rendelkezik az adott növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat uniós zárlati károsítókra, védett zónás zárlati károsítókra és uniós vizsgálatköteles nem zárlati károsítókra vonatkozó, valamint a szóban forgó károsítók jelenlétére utaló jelekre és az általuk okozott tünetekre vonatkozó vizsgálatok elvégzéséhez szükséges ismeretekkel, továbbá a szóban forgó károsítók jelenlétének és elterjedésének megakadályozására szolgáló eszközökkel; valamint rendelkezik olyan rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljesítse a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeit. Egy vállalkozó csak egyszer szerepelhet egy illetékes hatóság (területileg illetékes kormányhivatal) nyilvántartásában.

Az új szabályozás kibővíti a regisztrációköteles vállalkozások körét. Ennek megfelelően az illetékes hatóságnál nyilvántartásba kell magát vetetni minden olyan vállalkozásnak, amely:
1.    olyan növényeket, növényi termékeket vagy egyéb anyagokat hoznak be az Unió területére vagy szállítanak azon belül amikhez növényegészségügyi bizonyítvány szükséges,
2.    olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeknek az Unió területén belüli szállításához növényútlevél szükséges,
3.    egyéb olyan növények, amelyek esetében növény-egészségügyi bizonyítvány szükséges,
4.    védett zónába való behozatalhoz növényegészségügyi bizonyítvány kell,
5.    azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeknek védett zónákba történő behozatalához és azokon belüli szállításához növényútlevél szükséges,
6.    fel van hatalmazva növényútlevél kiállítására,
7.    Unióból növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat exportál,
8.    fel van hatalmazva fa csomagolóanyagok, faanyag és egyéb anyagok ISPM15 szabvány alapján való jelölésére,
9.    egyéb, a fa csomagolóanyagoktól eltérő anyagok jelölésére fel van hatalmazva,
10.    kötelesek információkat bocsátani az utasok rendelkezésére: tengeri kikötők, repülőterek üzemeltetői, nemzetközi fuvarozók, postai szolgáltatók és a távértékesítéssel foglalkozó vállalkozók,
11.    növényeket, növényi termékeket vagy egyéb anyagokat hoz be uniós határövezetbe,
12.    károsító fertőzése miatt körülhatárolt területen az intézkedésekkel érintett növényekkel kapcsolatos tevékenységeket végez,
13.    számára valamely vizsgálatköteles károsító elleni hatósági intézkedés azt előírja.

Mentesülnek a nyilvántartásba vétel alól akik:
•    növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat nem távértékesítés keretében, kis mennyiségben, kizárólag és közvetlenül végfelhasználók részére értékesít,
•    minőségtanúsítási rendszerbe nem tartozó vetőmagokat kis mennyiségben, kizárólag és közvetlenül végfelhasználók részére értékesít,
•    a növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra vonatkozó szakmai tevékenysége egy másik vállalkozó megbízásából történő szállítására korlátozódik,
•    szakmai tevékenysége kizárólag különböző anyagok fa csomagolóanyagban történő szállítását jelenti.

A nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelemnek a következő elemeket kell tartalmaznia:
a)    a vállalkozó neve, a nyilvántartásba vétel helye szerinti címe és elérhetőségei,
b)    nyilatkozat a vállalkozó azon szándékáról, hogy milyen tevékenységet kíván végezni a növényekkel, növényi termékekkel és egyéb anyagokkal,
c)    nyilatkozat a vállalkozó azon szándékáról, hogy a következők közül adott esetben egy vagy több tevékenységet kíván végezni:
o    növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra vonatkozó növényútlevelek kiállítása amelyekért felelősek,
o    jelölés elhelyezése fa csomagolóanyagokon az ISPM15 szabvány alapján,
o    fa csomagolóanyag jelölésétől eltérő tanúsítványok kiadása;
d)    a vállalkozó által használt telephelyek és adott esetben földparcellák helye,
e)    azon növények árutípusai, azon növénycsaládok, -nemzetségek vagy -fajok és azon növényi termékek, valamint adott esetben azon egyéb anyagok jellege, amelyeket a vállalkozónak tevékenységei érintenek.

A nyilvántartásba vett vállalkozóknak adott esetben évente be kell nyújtaniuk a d) és e) pontjában említett adatok, valamint b) és c) pontban említett nyilatkozatok változásait tükröző aktualizált információkat. A már nyilvántartott vállalkozóknak 2020. március 14-ig be kell nyújtaniuk a fenti elemekre vonatkozó aktualizált információkat.

Az új növényegészségügyi szabályozás 2019/2072 EU végrehajtási rendeletének mellékletei, amelyek a részletes listákat tartalmazzák:

II. melléklet: A rész: Károsítók, amelyek előfordulása az Unió területén nem ismert; B rész: Az Unió területén előforduló károsítók

III. melléklet: A védett zónák és a vonatkozó védett zónás zárlati károsítók, valamint a kódjaik jegyzéke

IV. melléklet: Az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és meghatározott, ültetésre szánt növények, valamint a kategóriáik és a küszöbértékeik

V. melléklet: A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók meghatározott, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

VI. melléklet: Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek bizonyos harmadik országokból az Unióba történő behozatala tilos

VII. melléklet: A harmadik országokból származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, valamint az Unió területére történő behozatalukra vonatkozó különleges előírások

VIII. melléklet: Az Unió területéről származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke és az Unión belüli szállításukra vonatkozó különleges előírások

IX. melléklet: Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek bizonyos védett zónákba történő behozatala tilos

X. melléklet: A védett zónákba történő behozatalra vagy az azokon belüli szállításra szánt növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, valamint a védett zónákra vonatkozó különleges előírások

XI. melléklet: Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyek esetében az Unió területére történő behozatalhoz növényegészségügyi bizonyítvány szükséges, és amelyek esetében ilyen bizonyítvány nem szükséges

XII. melléklet: Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyek esetében bizonyos származási vagy feladás helye szerinti harmadik országokból védett zónába történő behozatalhoz növényegészségügyi bizonyítvány szükséges

XIII. melléklet: Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek az Unió területén belüli szállításához növényútlevél szükséges

XIV. melléklet: Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeknek bizonyos védett zónákba történő behozatalához és azokon belüli szállításához „PZ” megjelölésű növényútlevél szükséges


(NAK/Csép Adrienn)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése