Mezőgazdasági termelés

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belüli Országos Szaktanácsadási Központ feladata a névjegyzékben már szereplő szaktanácsadók felülvizsgálata. A felülvizsgálat lezárásának határideje az idei év vége.


2019. május 29-én hatályba lépett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységet és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszert szabályozó miniszteri rendelet, amely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, mint az Országos Szaktanácsadási Központ szerepét is betöltő szervezetet számos új feladattal ruházza fel.

Ezek egyike a névjegyzékben már szereplő szaktanácsadók felülvizsgálata. A felülvizsgálat lezárásának határideje az idei év vége. A feladat keretében a Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóságon belül működő Szaktanácsadási csoport első lépésként a névjegyzékben rendelkezésre álló adatok alapján minden szaktanácsadónál megfelelteti a korábbi szabályozóban szereplő szakterületeket az új szakterületi besorolásnak, amiről kiértesíti a szaktanácsadókat is.

A szaktanácsadók a személyes E-Iroda fiókjukba belépve ellenőrizhetik a hozzájuk rendelt tématerületeket és tématerületen belüli szakterületeket. Az ellenőrzést követően, amennyiben a szaktanácsadó mindennel egyetért, úgy nincs más teendője, mint nyilatkozni arról, hogy milyen formában (alkalmazottként, vagy vállalkozóként, esetleg nyugdíj mellett) végzi a tevékenységét. Emellett, amennyiben támogatható, vagy támogatott státuszban szeretné végezni a szaktanácsadást, úgy a támogathatósági, vagy támogatott feltételeknek való megfelelésről is nyilatkozni szükséges.
Amennyiben a szaktanácsadó nem ért egyet a szakterületi megfeleltetéssel és további területeket szeretne felvenni, úgy egy bővített szakmai önéletrajz megküldésével támaszthatja alá az adott területen szerzett ötéves szakmai tapasztalatát, ami a jogszabály szerint alapja a téma- vagy szakterület felvételének. A fentebb említett nyilatkozatokat természetesen ez esetben is ki kell tölteni.

A megfeleltetés lezárását követően, a NAK, a döntés eredményéről postai úton értesít minden szaktanácsadót. A megfeleltetéshez kapcsolódó dokumentumok itt érhetőek el.


NAK / Mazuk Valéria

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése