Mezőgazdasági termelés

Az öntözés szükségességét, körülményeit, korlátait valamint lehetőségeit több tényező határozza meg. Az eredményes növénytermesztés alapfeltétele a növény fejlődése számára az összes szükséges tényező folyamatosan és egyidejű biztosítása.


Az öntözés jelentősen befolyásolja a természeti környezetet, hatást gyakorol a mikroklímára, talajra, a vizekre, valamint az élővilágra. Ez azonban kétoldalú, mivel a környezeti tényezők megváltozása is visszahat a vízgazdálkodási folyamatokra. Az AKI tanulmánya szerint az öntözéses gazdálkodást akkor célszerű bevezetni, amikor a termelési, gazdálkodási színvonal a száraz körülmények között elérhető jövedelemezőségnél kedvezőbb. A klímaszélsőségekre való tekintettel, azonban ma már nem lehet elmenni amellett, hogy a vízpótló rendszerek kiépítettsége nagymértékben járul hozzá a hozambiztonság megteremtéséhez. Az eredményes növénytermesztés alapfeltétele a növény fejlődése számára az összes szükséges tényező folyamatosan és egyidejű biztosítása – optimális mennyiség és minőség mellett.

Az öntözés szükségességét, körülményeit, korlátait valamint lehetőségeit, alapvetően a következők határozzák meg:
-    az éghajlat, időjárás: elsősorban a csapadék-, hőmérséklet- és párolgási viszonyok;
-    a domborzat: lejtésviszonyok, kitettség, mikrorelief (A mikrorelief a felszínen előforduló nem túl nagymértékű - néhány cm-es vagy dm-es – magasságkülönbségek, amelyek a csapadék felszínen való eloszlását befolyásolják, ill. egyetlenné teszi a víz talajba való beszivárgását.)
-    a talajvízviszonyok: talajvízszint terep alatti mélysége, ingadozása, a talajvíz utánpótlásának körülményei, kémiai összetétele, fizikai félesége, valamint a talajadottságok (pl. túl nagy szivárgási veszteségek)
-    a talajhasználat módja (művelési ágak, vetésszerkezet, agrotechnikai rendszer);
-    a belvíz-veszélyeztettség;
-    a természeti és környezetvédelmi viszonyok;
-    a rendelkezésre álló, megfelelő minőségű vízkészlet;
-     „száraz-gazdálkodásban” rejlő lehetőségek kihasználatlansága;
-    technikai és/vagy gazdasági korlátot jelenthet például, ha az öntözés hatására kedvezőtlen talajtani változások (elvizenyősödés, láposodás, szikesedés stb.) prognosztizálhatók.

(NAK/Tasnádi Gabriella – Forrás: Az öntözhetőség természeti-gazdasági korlátainak hatása az öntözhető területekre c. AKI tanulmány)


Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése