Közös Agrárpolitika

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elkezdte a Sentinel műholdfelvételek elemzésével végzett idei évi ellenőrzéseket, melyek során az érintett gazdálkodók egyeztetés keretében értesülnek a Területi Monitoring Rendszer (TMR) által detektált potenciális meg nem felelésekről.

Lényeges kiemelni, hogy az egyeztetés célja a kedvezményezett bevonásával történő tényállás tisztázás, a kérelemállomány szankciómentes javítása, az igényelt támogatások kifizetéséhez szükséges adminisztratív ellenőrzési folyamatok felgyorsítása, további kiegészítő helyszíni ellenőrzések lefolytatása nélkül.

Mindezek értelmében kérjük a gazdálkodókat, hogy szíveskedjenek a TMR egyeztető levélben foglaltakat áttanulmányozni és felmérni, hogy a TMR által jelzett meg nem felelés valóban fennáll-e, vagy az adott tábla vonatkozásában esetleg fals jelzésről van szó.

Az első ellenőrzési körben tiltott kaszálással, vagy éppen a vállalt kaszálás elmaradásával összefüggésben kaphatnak egyeztető levelet a gazdálkodók. Ezek mellett a tábla nem egységes felszínborítottsága, illetve az igényelt hasznosítástól eltérő növénykultúra érzékelése okán adott jelzéseket a TMR, amely esetekben ugyancsak uniós kötelezettség a gazdálkodókkal történő hivatalos kapcsolatfelvétel és egyeztetés. Ahogyan azt a fentiekben is kiemeltük, az elsődleges szempont a gazdálkodókkal történő párbeszéd, a kérelemállomány javítása. Amennyiben tehát a TMR által tett megállapítás valós, kérjük, hogy az egységes kérelem kerüljön kijavításra elsődlegesen W0242 számú Egységes kérelem Adatváltozás 2024 bizonylat beadásával.

Amennyiben azonban a TMR az időjárási viszonyok okán esetleg fals jelzést adott – a júniusi vizsgálatoknál egyes esetekben a vetési idők eltolódása miatt a tavaszi vetésű kalászos növénykultúra és a kukorica/napraforgó állományok keveredése tapasztalható –, akkor kérjük, hogy a gazdálkodók a lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek a mobilGAZDA alkalmazáson keresztül, a kapott fényképfeladat teljesítésével az ellenőrzött tábla valós állapotáról georeferált fényképet készíteni. Minden beküldött, felhasználható fénykép elősegíti a TMR folyamatos fejlesztését is és így a pontosabb területi viszonyok meghatározását, a fals jelzések kiszűrését.

A hasonló esetekben a kedvezményezett georeferált fénykép beküldésével tudja igazolni a TMR téves jelzését, a felhasználható fényképek beküldésével elkerülhető az érintett tábla helyszíni ellenőrzés keretében történő további vizsgálata, így pedig felgyorsítható az igényelt támogatás megítélésének folyamata.

A TMR egyeztető levél megküldését követő napon, az érintett gazdálkodó mobilGAZDA alkalmazásába fényképfeladat is kiadásra kerül annak érdekében, hogy amennyiben a kedvezményezett nem ért egyet a TMR általi megállapítottakkal, akkor visszaigazolhassa az ellenőrzött táblán fennálló állapotokat a Kincstár felé.

A TMR ellenőrzésekről további részletes tájékoztatókat itt olvashatnak.

Forrás: Magyar Államkincstár

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám