Közös Agrárpolitika

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is áprilisban kezdődik az egységes kérelmek benyújtási időszaka. A kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus felület 2024. április 10-én megnyílt.

Az Agrárminisztérium 2024-ben is eltekint a kérelembenyújtás esetén a késési szankció alkalmazásától, így június 10-ig (június 9. vasárnap miatt) szankciómentesen nyújthatók be a kérelmek.

A kérelem beadása során 2024-ben 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár benyújtó felületén lehet benyújtani a  https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes oldalon.

2023-tól az egységes kérelem és jogcímei esetén kötelezővé vált a teljes körű elektronikus kapcsolattartás: a kérelem benyújtásától az esetleges fellebbezések/kifogások benyújtásáig kizárólag elektronikus úton lehet iratot benyújtani. A Kincstár a döntéseket, dokumentumokat, jegyzőkönyveket elektronikus úton, a kedvezményezett ügyfélkapujára/cég kapujára/hivatali kapujára vagy meghatalmazottja ügyfélkapujára/NAK hivatali kapujára küldi.

Az uniós Közös Agrárpolitika 2024-től hatályos változásai nagy mértékben érintik a hazai gazdálkodókat, ezáltal az idei évi egységes kérelmek beadását is. Nézzük, hogy mire is kell figyelemmel lennünk!

Az egyik legfontosabb változás, hogy 2024-ben a gazdálkodási nehézségekre figyelemmel, a HMKÁ 8. követelményében könnyítést tett lehetővé az Európai Bizottság. Ez az jelenti, hogy akár nem termelő tájképpi elemekkel/ parlaggal, akár kizárólag tisztán nitrogénmegkötő növény vetésével vagy ökológiai jelentőségű másodvetéssel is lehet teljesíteni az idei évben a legalább 4%-os HMKÁ 8 előírást, vagy ezek akármilyen arányú kombinációjával.

Fontos megemlíteni azt is, hogy a Feltételesség általános szabályainak változása több tízezer gazdálkodót érint kedvezően azzal, hogy az egyszerűsített ellenőrzési rendszer kerül bevezetésre, az 5 hektár alatti területű, legfeljebb háztartási igények kielégítésére elegendő állatállománnyal rendelkező termelők esetében. Náluk csak a HMKÁ előírásokat ellenőrzik, JFGK-t nem.

További változás a tavalyi évben bevezetésre került agro-ökológiai program (AÖP), gyakorlatai idén bővülnek a gyepes gyakorlatok tekintetében az „Őshonos haszonállatokkal történő legeltetés” 1 pontos gyakorlattal és a „Kaszálás során legalább 10 cm-es tarlómagasság meghagyása” 1 pontos gyakorlattal. A korábbi „Kizárólag alternáló kasza használata” című gyakorlat kiegészítésre került vagylagosan a „hátsó felfüggesztésű, illetve vontatott, szársértő nélküli kasza használatával”. Ültetvények esetében a „Biológiai ágens használata” gyakorlat bővült a „feromon légtértelítési eszköz használata” lehetőségével. Az AÖP esetében bővültek a földhasználati kategóriák is a különleges állandó kultúra fogalmával, mely alapvetően energetikai ültetvényeket, ipari fásításokat, energianád ültetvényeket foglal magába. Így az idei évtől már ezekre a területekre is lehet vállalást tenni. Szintén kedvező változás, hogy AÖP meg nem felelés/nem teljesítés esetén nincs teljes támogatás megvonás, hanem egy ún. sávos szankcionálási rendszer kerül alkalmazásra. Így a gazdaság jellegétől, méretétől és a meg nem felelés mértékétől függ a támogatáscsökkenés mértéke. Ez a szankciórendszer visszamenőlegesen, a 2023 évben benyújtott kérelmekre is vonatkozik.

Ez az önkéntesen választható előírás, egyéves zöld kötelezettségek teljesítése fejében többlettámogatást ad a gazdáknak. Amennyiben a gazdálkodó úgy dönt, hogy csatlakozik a programhoz, úgy a gazdaságában lévő minden hasznosításra – szántó, egyéb gyep, ültetvény – teljesítenie kell legalább két pont értékű gyakorlatot. Fontos megjegyezni, hogy a kérelem kitöltésekor már jelölni szükséges, hogy a gazdaságunkban mely vállalásokat tesszük, illetve annak melyik részén (tábláján) szeretnénk ezeket megvalósítani.

 

Mindezek is azt mutatják, hogy ahhoz, hogy jól és pontosan benyújtható kérelmek kerüljenek beadásra, úgy felkészültnek kell lenni.

A kérelem benyújtásához további információk találhatók a www.nak.hu oldalon a KAP 2023-2027 menüpont alatt.

 

Kérjük, hogy további információkért keressék a NAK falugazdászait!

 

NAK / Kovács Gyula, Ribóczi Edina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám