Közös Agrárpolitika

A már 2024. január 12-én megjelent közleményben jelzett módon - tekintettel a felmerült informatikai nehézségekre - az Agrárminisztérium két héttel, február 15-ig meghosszabbította a gazdálkodási napló elektronikus (eGN) benyújtására nyitva álló időszakot. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kialakított új eljárás segítséget jelent a gazdálkodóknak.

Az új agrártámogatási rendszer idei tanulóévének tapasztalatai alapján a következő támogatási évben a gazdálkodási naplóban lévő, a kifizetéshez szükséges adatok elektronikus benyújtása új alapokra kerül majd.

A szaktárca kéri a Tisztelt Gazdálkodókat és az őket segítő tanácsadókat, falugazdászokat, hogy a következő hetekben az alábbiakban ismertetett információkra és az agrártámogatások kifizetésében közreműködő szervezetek együttműködésében most kialakított új eljárásra kiemelt figyelmet fordítsanak, ezzel biztosítható minden érintett számára a támogatás teljes összegéhez való hozzáférés.

A különböző elektronikus gazdálkodási napló kitöltését előíró támogatási programokban részt vevő gazdálkodók legfontosabb tennivalója, hogy a feltöltési kötelezettség keretében az elektronikus gazdálkodási naplót legalább február 15-ig hozzák létre. Azon gazdálkodóknál, akik az Agrár-ökológiai Program több gyakorlatában (méhbarát növényvédelem, forgatás nélküli művelés, biológiai ágensek használata, nem termelő területek fenntartása), illetve az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) és az ökológiai gazdálkodást segítő támogatás (ÖKO) keretében növényvédőszer-használattal összefüggő vállalásokat tettek, kizárólag a permetezési napló tartalma alapján ellenőrizhető, hogy a termelő juttatott-e ki növényvédőszereket, és hogy megfelelő készítményeket használt-e. A permetezési napló létrehozása és kitöltése során feltétlenül jelölni kell azt is, hogy a termelő milyen támogatási formákban való részvétel okán vezette a naplót.

A támogatásokhoz kapcsolódó szankció azon ügyfelek esetében nem kerülhető el, akik vagy egyáltalán nem hoztak létre elektronikus gazdálkodási naplót - azon belül pedig a permetezési naplót -, vagy akik az adott támogatásban részt vevő területükön tiltott szert juttattak ki. Ezért különösen fontos, hogy minden termelő február 15-ig ellenőrizze azon táblái kapcsán a permetezési napló feltöltését, ahol a 2023. évi egységes kérelemben növényvédelmet korlátozó gyakorlatot vállalt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a február 15-ig hiányos, vagy más okból nem megfelelően kitöltött permetezési naplóval rendelkező, növényvédőszer-használattal összefüggő vállalásokat tett gazdálkodóknak elektronikus üzenetet fog küldeni, amely alapján az abban megjelölt határidőig kiegészíthető lesz az elektronikus gazdálkodási napló permetezési napló része. Ha valóban nem történt kémiai növényvédelem, akkor természetesen nem kell változtatni azon, hogy a permetezési napló nem tartalmaz bejegyzéseket. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eGN töltés folytonos, így február 15-e után is lehet, sőt szükséges is tölteni, javítani, kiemelten a permetezési napló részét. A támogatások kifizethetősége szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a termelők határidőre megadják a Nébih által kért adatokat.

Emlékeztetünk, hogy a támogatási rendszer szempontjából nem elvárás, hogy a permetezési naplóban a növényvédelmi megfigyeléseket is rögzítsék. Ugyanakkor a 2023-as egységes kérelemben az AKG-kifizetést igénylő gazdálkodók kiemelten figyeljenek arra, hogy a tápanyaggazdálkodási tervet is töltsék fel az eGN-be.

A 2023. évi egységes kérelemben igényelt támogatások rész- és végkifizetésének ütemezését az eGN benyújtásának kötelezettsége nem akadályozza.

(AM Sajtóiroda)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám