Közös Agrárpolitika

A KAP Stratégiai Terv benyújtását követően megkezdődött a Bizottság általi jóváhagyási folyamat, így akár már március végén nyilvánossá válhatnak az első hivatalos észrevételek. A folyamatnak persze még koránt sincs vége, az optimista forgatókönyv szerint az elfogadására legkorábban a nyár folyamán kerülhet sor.

2021. december 30-án Magyarország benyújtotta a következő időszak agrár-élelmiszeripari támogatásait magában foglaló KAP Stratégiai Tervet. Az évvégi határidőt 19 tagállamnak sikerült tartania, a fennmaradó nyolc tagállam – Belgium kivételével – pedig azóta már pótolta hiányosságát. A tervek benyújtása után megkezdődött a jóváhagyási folyamat, amelyre a Bizottságnak összesen 6 hónap áll rendelkezésére.

Az első, hivatalos levélben kiküldött észrevételek március végére várhatók azon tagállamok esetében, amelyek a KAP stratégiai tervüket a kitűzött határidőig benyújtották. A Bizottság véleményét először a biztosok kollégiuma fogja jóváhagyni, a tagállami megküldésen túl, az átláthatóság jegyében pedig nyilvánosan is közzé fogják tenni ajánlásaikat, valamint az esetleges kérdéseiket. Ekkor lép életbe az „óramegállítás szabálya”, tehát az az idő, amíg a tagállam reagál a bizottsági felvetésekre, ez nem számítódik bele a jóváhagyásra szánt 6 hónapos időkeretbe. Az, hogy a KAP Stratégiai Terv véglegesen mikor kerül elfogadásra, függ tehát attól is, hogy a tagállammal folytatott kétoldalú egyeztetések mennyire lesznek sikeresek és hatékonyak.

A stratégiai tervek értékelése során számos szempontot figyelembe vesznek. Először is megvizsgálják, hogy a tervezett beavatkozások megfelelnek-e a vonatkozó uniós rendeleteknek és egyéb előírásoknak. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a KAP Stratégiai Terv tartalma hozzájáruljon az új KAP-ban meghatározott 9 specifikus és 1 horizontális célkitűzés teljesítéséhez. A beavatkozások indokoltságát annak tükrében veszik górcső alá, hogy azok választ adnak-e a különböző helyzetelemzések alapján meghatározott szükségletekre. Ugyan a Zöld Megállapodás részeként bemutatott Termőföldtől az Asztalig és Biodiverzitás stratégiák nem bírnak jogi kötőerővel, a KAP stratégiai tervek jóváhagyása során azt is figyelembe fogják venni, hogy az abban foglaltak környezet- és éghajlatvédelmi szempontból kellően ambiciózusok-e, és hogy megfelelő mértékben járulnak-e hozzá az uniós szintű célokhoz.

A Bizottság már 2020 decemberében közzétette az akkor még csak tervezet formájában létező stratégiai tervre készített ajánláscsomagját. Ebben kiemelték többek között a közvetlen támogatások igazságosabb elosztásának, tehát a kis- és közepes gazdaságok támogatásának jelentőségét, a generációs megújulás előmozdítását, az ökológiai gazdálkodással érintett területek arányának növelését, valamint az innováció és tudásátadás szerepének megerősítését. A benyújtott KAP Stratégiai Terv immáron teljes körű tartalmi vizsgálata során várhatóan ezek a témák újra terítékre kerülnek.

Az optimista forgatókönyv szerint akár már nyárra véglegesedhet a következő időszak agrár-élelmiszeripari támogatásainak hazai keretrendszere. Ugyanakkor arra is fel kell hívni a Bizottság figyelmét – amelyet már több tagállam és a Copa-Cogeca is megtett –, hogy bizonyos mezőgazdasági tevékenységek tervezhetősége miatt elengedhetetlen, hogy a terv egyes részei már időben ismertek legyenek a gazdálkodók számára. A legfontosabb tudnivalók átadását és a falugazdászok képzését tehát ehhez igazítva tervezzük. Addig is érdemes ellátogatni a jelenleg zajló KAP roadshow rendezvényeire, ahol részletes információt nyújtunk a benyújtott stratégiai terv tartalmáról és a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről.

 

NAK/ Horváth Dóra

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám