Közös Agrárpolitika

2021. március 26-án ültek tárgyalóasztalhoz a Tanács, az Európai Parlament(EP)és a Bizottság képviselői, hogy a KAP reformot érintő néhány kulcskérdésben előrehaladást érjenek el. Az új KAP jogszabálycsomag mindhárom javaslatát napirendre tűző egyeztetést mindegyik fél konstruktívnak ítélte meg, ugyanakkor maradtak még fajsúlyos témák a következő találkozókra is.  

A tárgyaláson Maria do Céu Antunes mezőgazdasági miniszter a Tanács, Norbert Lins a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (COMAGRI) elnöke, valamint a három jelentéstevő az EP, míg Frans Timmermans ügyvezető alelnök és Janusz Wojciechowski mezőgazdasági biztos a Bizottság képviseletében vett részt. A szupertrilóguson elért eredményeket jelentős áttörésként értékelték, így megnőtt az esélye annak, hogy május végéig sikerül elérni a politikai megállapodást. 

Az egyik legfontosabb kérdésben, az új támogatáselosztási modell terén jelentős előrehaladás született, amely a KAP Stratégiai Tervről szóló és a Horizontális rendeletet érinti. A felek megegyeztek a toleranciaszintekről és az indikátorokról, valamint arról, hogy a teljesítményértékelést csak 2024-ben és 2026-ban kelljen elvégezni. A toleranciaszinteket illetően 2024-re 35%-os eltérést, 2026-ra pedig 25%-ot határoztak meg 

A KAP Stratégiai Terv rendelet kapcsán előzetes kompromisszum született az aktív gazdálkodó fogalom kötelező alkalmazásáról, annak érdekében, hogy a közvetlen támogatásokat célzottabbá tegyék, ugyanakkor egy egyszerű, könnyen végrehajtható és rugalmas fogalommeghatározásban egyeztek meg. Megállapodtak továbbá az új gazdálkodó definíció bevezetéséről, amely a 40 év feletti új belépőket foglalja magában, viszont ez a rendelettervezetben szereplőkhöz képest nem eredményezhet új beavatkozást. Az ülés napirendjén szerepelt még a fiatal gazdák mindkét pillérből elkülönítendő támogatási kerete, ám az álláspontok közeledése ellenére nem született megállapodás a kérdésben. A Tanács és az EP közötti kompromisszum elérése érdekében a Tanács egy olyan javaslattal állt elő, hogy a cappingdegresszivitás és a redisztributív támogatások esetében ezek közül az egyik elem alkalmazása legyen kötelező, illetve ezeket a továbbiakban egy csomagban tárgyalják a kistermelők önkéntes támogatási rendszerével együtt 

A Horizontális rendelet esetében megállapodás született kondicionalitás ellenőrzéséről és a szankciókról, viszont az EP által javasolt megfelelőségen és teljesítményen alapuló kétszintű (hibrid) rendszer elutasításra került. Kompromisszumként egy olyan új preambulummal egészült ki a rendelet, amely lehetővé teszi a kedvezményezettek kizárását az uniós támogatásbólamennyiben a Bizottság súlyos hiányosságokat észlelEmellett megállapodtak a tagállamok számára önkéntes, egységes adatbányászati eszköz átmeneti időszak mellett történő bevezetéséről is. 

Az Egységes közös piacszervezésről szóló rendelet tárgyalásakor jelentős előrehaladást mutatkozott a telepítési engedélyezési rendszer, a „tiltott szőlőfajták”, az alkoholcsökkentett és alkoholmentesített borok, a címkézés, valamint a kínálati szabályozás kiterjesztésének kérdéskörében. 

A KAP reformot érintő technikai szintű egyeztetések már rögtön húsvét után folytatódnak. A KAP Stratégiai Terv vonatkozásában április 16-án és 30-án, a Horizontális rendelet kapcsán április 23-án, míg az Egységes Közös Piacszervezésről szóló rendeletet illetően pedig április 21-én zajlanak a következő trilógus tárgyalások. Májusban a tervek szerint egy újabb szupetrilógus kerülhet összehívásra, de a május végi politikai megállapodás esélye nagyban függ a következő hetek tárgyalásainak eredményétől.  

(NAK/Horváth Dóra)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ