Közös Agrárpolitika

Napjainkban fokozott figyelem fordul a biodiverzitás megőrzésére, akár konkrét témákra fókuszálva, mint például a beporzók védelme, vagy horizontális léptékben: teljes területi egységeket átfogó megóvási intézkedések keretin belül. Az Európai Unió által is kiemelten kezelt kérdés a biológiai sokféleség védelme, mi sem mutatja ezt jobban, mint az Európai Bizottság munkaprogramjában prioritásként szereplő Grean Deal vagy a kifejezetten agrár-élelmiszeriparra alkotott Farm to Fork-stratégia.

2020. májusában mutatta be az Európai Bizottság az új, 2030-ig szóló Biodiverzitás Stratégiáját. Az uniós stratégia alapjául az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezménynek (Convention on Biological Diversity) való megfelelés szolgál – aminek Magyarország is részes fele 1992 óta. Jelen konzultáció keretében három különböző témakörben kíváncsi a Bizottság az uniós állampolgárok és szervezetek véleményére:

2020. a 2011-2020 időszakra szóló biodiverzitás stratégia értékelése, tapasztalatok megosztása;

2020.az idegenhonos özönfajokhoz kapcsolódó uniós szabályozás értékelése;

2020. a 2030-ig szóló új biodiverzitás stratégia véleményezése – ideértve annak a vizsgálatát, hogy az egyes célkitűzésekhez legyenek-e jogi kötőerővel rendelkező célok meghatározva.

A teljes kérdőív, illetve külön-külön az egyes kérdésblokkok is kitölthetők. Az egyes blokkokhoz a konkrét kérdések megválaszolásán kívül lehetőség van még – külön dokumentum formájában – írásos véleményeket/javaslatokat/szakmai inputokat/kutatási eredményeket… stb. feltölteni.

A kérdőív kitöltése, a vélemények megosztása az Európai Bizottsággal különösen fontos, mivel azok felhasználásra kerülnek a későbbi szakmai irányok meghatározása során, de akár konkrét javaslatokként is megjelenhetnek az egyes kapcsolódó útmutatásokban. Minden vélemény számít!

A kérdőív itt érhető el, regisztráció után a magyar nyelv beállítható. A felmérés 2021. április 5-ig tart nyitva, az eredményeket utána az Európai Bizottság várhatóan publikálni fogja.

(NAK/Gyenes A.)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám