Környezetgazdálkodás

Módosult a VP4-4.4.2.1-16. kódszámú „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése” című felhívás.


A „3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások” című fejezet alábbi pontjai módosultak.

Az „I. A projekt tervezéssel és megvalósítással kapcsolatban az alábbi elvárásoknak kell megfelelni” pontja szerint egységesen módosult a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre. Ennek értelmében „…A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a támogatási okirat hatálybalépését követően is biztosítani kell….”.

Továbbá „III. A támogathatóság feltételei” közül törlésre kerültek az alábbi feltételek:
- a jogszerű földhasználat igazolás csatolása;
- a felhívás 3.1.1.2. a) pontja (Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken) esetén kizárólag csak azok a mezőgazdasági termelők részesülhetnek támogatásban, akik olyan területet akarnak bevonni a projektbe, amely a MePAR szerint részben vagy teljes mértékben belvíz veszélyeztetett területet érint;
- a 3.1.1.2. b) pontja (Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése) esetén a fejleszteni kívánt területekre vonatkozóan a túlzott mennyiségű csapadék, valamint mederből kilépő víz által okozott vízkárok vízügyi igazolásának csatolása.

Fentiek értelmében a jogszerű földhasználat igazolása nem szükséges, továbbá a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, illetve fejlesztése esetén a jogosultsági feltétele az ingatlan nyilvántartás szerinti besoroláshoz kötött, amely szerint szántón, gyepen, gyümölcsös művelési ágú területeken tervezhetők, illetve valósíthatók meg. Az erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása és fejlesztése esetén a támogathatóság feltétele talajtani és talajmechanikai szakvélemény a projekt indokoltságáról, valamint, hogy a projekt kizárólag mezőgazdasági hasznosítású területen valósulhat meg.

Emellett a „4.4.2. Kiválasztási kritériumok” című fejezet, „3. Tartalmi értékelési szempontjairól” szóló táblázat egyik pontja egészült ki, amely szerint már nem csak a VP-4-10.1.1-15 kódszámú, hanem a VP4-10.1.1-16 kódszámú Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tekintetében támogatói okirattal rendelkezők is kaphatnak pontot.

A fent leírtak csak tájékoztató jellegűek, a pályázattal kapcsolatos módosítás itt, az aktualizált pályázati felhívás pedig itt érhető el.


(NAK/ Szász Imola)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése