Környezetgazdálkodás

Őszi hónapokra is akad némi adminisztrációs feladat azon gazdálkodóknak, akik VPAKG/ÖKO esetében ültetvény kivágást és újratelepítést terveztek be, illetve szántóval, vagy ültetvénnyel vesznek részt a pályázatokban.

Szeptember hónap végéig- vagy a főnövény lekerülése után 30 nappal – el kell készíteni az AKG/ÖKO szántó és ültetvény előíráscsoportok esetében a 2. évre vonatkozó tápanyaggazdálkodási tervet (TGT) talajvizsgálatra alapozottan, illetve amennyiben releváns, a levélanalízist is figyelembe kell venni. Fontos, hogy az AKG vonatkozásában a TGT-t az 59/2008 FVM rendelet (Nitrátrendelet) figyelembevételével kell elkészíteni, s a meglévő zöldugar kultúrákra műtrágyázást ne tervezzünk.

A TGT-t talajtani szakértő bevonásával kell elkészíteni, aki az elkészített terv aláírásával igazolja a közreműködését. A TGT-t a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elkészítheti az a támogatást igénylő (beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját), aki szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben, vagy nem szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben, de a 9. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

Amennyiben az adott évben ugyanazon táblán egymást követően több növénykultúra kerül termesztésre, minden növénykultúra esetében külön TGT-t kell készíteni. A keverékek egy növénykultúraként veendők figyelembe. A meghatározott dózisoknál magasabb kijuttatás esetén szankcióra lehet számítani. Fontosnak tartjuk azt, hogy a talajvizsgálati eredményeket a gazdálkodók ténylegesen ismerjék meg, hiszen ez mutat „vérképet” talajukról jelezve az esetleges beavatkozási szükségleteket pl. meszezés, mikroelempótlási igények, melyek hiánya sok esetben a növény egészségét, a többi elem hasznosulásának mértékét is negatívan befolyásolhatja. Az elkészített TGT ténylegesen segítséget nyújthat a gazdálkodónak, mely által esetlegesen csökkenthető az inputanyagszükséglet.

Másik fontos dátum, hogy amennyiben az AKG/ÖKO ültetvény esetében kivágást és újratelepítést tervezünk, azt csak október 1-március 31. között tegyük meg, mert ennek figyelmen kívül hagyása esetén az adott kötelezettségvállalással érintett terület (KET) a támogatásból kizárásra kerül, s az eddig felvett támogatási összeget vissza kell fizetni. A kivágás és újratelepítés tényét nem kell bejelenteni a Kincstár felé. Azon ültetvényeket, melyek a támogatási kérelem idején még nem voltak eltelepítve, a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig kell eltelepíteni.

Ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes KET-en lehetséges, továbbá a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja nem térhet el egymástól.

Ne feledjük, hogy a támogatástól függetlenül a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény értelmében a 2500 m2-nél nagyobb gyümölcsültetvény termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon - a kísérleti gyümölcsültetvény kivételével - a telepítési hatóság általi nyilvántartásba vételét követően telepíthető, valamint a bekövetkező változásokat 30 napon belül jelezni kell a megyei kormányhivatalok telepítési hatóságánál.

NAK/ Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése