Környezetgazdálkodás

Az Agrárminisztérium felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra, hogy megkezdődött a 2022. évi határszemle ellenőrzések végrehajtása a megyei kormányhivatalok által.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírja, hogy a termőföldet a művelési ágnak* megfelelő termeléssel kell hasznosítani, vagy megakadályozni a gyomnövények megtelepedését. A szemlén törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási** és mellékhasznosítási*** kötelezettség teljesítését ellenőrzik.

A szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. A részletes felhívás itt érhető el.

A törvényi előírás összhangban van az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendeletben (Zöldítési rendelet) foglaltakkal, miszerint a támogatásba vitt területeken meg kell akadályozni a lágy, illetve fásszárú gyomosodást.

*művelési ág: szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Erdőtörvényben meghatározott erdőnek minősül.

** mellékhasznosítás: a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen el kell végezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza.

*** ideiglenes hasznosítás: Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig gyommentesen tartani.

NAK/ Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése