Környezetgazdálkodás

Ne feledjük előre bejelölni az Egységes Kérelemben azt a szándékot, hogy az idei évben kívánjuk másodvetésben teljesíteni az AKG zöldtrágyázási előírást.

A vonatkozó 22/2016 (IV.5.) FM rendelet rögzíti, hogy az ökológiai másodvetés (EFA) és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tervezett idejét, helyét az egységes kérelmében - az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn belül - meg kell jelölni, mert ennek hiányában a majdan elvégzett művelet nem kerül figyelembevételre.

Természetesen a tényleges helyet, időpontot majd a munkálatok elvégzését követő 15 napon belül is be kell jelenteni.

Az AKG-ba elszámolni kívánt zöldtrágyanövény is csak 60 nap után forgatható alá, valamint EFA másodvetésként nem vehető figyelembe.

Az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn túl csak a hagyományos másodvetés jelölhető, mellyel a gazdálkodó pl. talajtakarást szeretne megvalósítani az eróziós károk megelőzése/csökkentése, vagy a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) szabályaiban rögzített vetésváltási szabályok megtartása miatt indokolt pl. kukorica három évig történő termesztését követően vetőmagcélú hibridkukorica termesztése vagy a vetőmagcélú hibridkukorica négy évig történő termesztését követően kukorica termesztése csak másodvetést követően valósítható meg.

A HMKÁ kapcsán érdemes figyelni arra, hogy amennyiben több gazdálkodó ugyanazon növényt termeszt – egybeművelés realizálódik -, és meg nem felelés kerül megállapításra – pl. vetésváltási szabályok megsértés – úgy az egybeművelt táblát hasznosító mezőgazdasági termelők egyetemlegesen felelnek az egybeművelt táblát érintő meg nem felelésért, mely támogatáscsökkenést eredményezhet.

NAK/ Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése