Környezetgazdálkodás

Cikkünk folyamatosan frissül!

Közeledik az egyes jogszabályi előírások és Vidékfejlesztési pályázatok támogatások esetében kötelezően vezetendő Gazdálkodási Naplók (webGN) elektronikus benyújtásának időszaka, az arra kötelezett gazdálkodók számára. Ezen adatszolgáltatáshoz nyújtunk segítséget a kapcsolódó információk összegyűjtésében.

A webGN benyújtására kötelezettek az alábbi pályázatok kedvezményezettjei:

 • agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 • ökológiai gazdálkodás támogatás
 • NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
 • élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások (kivéve a csak sövénytelepítés esetét) – fenntartási időszakra vonatkozóan

Benyújtási határidő: 2022. január 1. és január 31 között. Határidőn túli adatszolgáltatásra nincs lehetőség.

A nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak, valamint a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart* az előző naptári évre vonatkozóan (január 1.-december 31.) adatszolgáltatást tennie a gazdálkodási naplóban szereplő – vagy ezzel egyenértékű nyilvántartási - adatok alapján 2022. január 1.-2022. március 31. között. 

A nyilvántartás vezetése esetében ügyelni kell arra, hogy a megfelelő formátumban vezessük a nyilvántartást.

 1. december 21-én a Magyar Államkincstár 118/2020. számú közleményébentette közzé a Gazdálkodási Napló formanyomtatványt és annak kitöltési útmutatóját. A közlemény 2021. január 1-jén lépett hatályba. A hatálybalépést követően megjelentek újabb pályázati kiírások, ahol 2022-tő szintén kötelező előírás a napló vezetése. Ezen tevékenységek beépítését ismerteti a módosító MÁK 89/2021. (XII.16.) számú közlemény.

Gazdálkodási napló vezetésével érintett intézkedések, jogcímek az alábbiak:

 1. ÚJ!  Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (a továbbiakban: AKG): VP4-10.1.1-21 agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 2. ÚJ!  Ökológiai gazdálkodás támogatás (a továbbiakban: ÖKO): VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása, VP-4-11.1.1-11.2.1-21 - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
 3. VP4-12.1.1-16 - Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
 4. VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
 5. VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
 6. VP-5-4.1.1.6-15 - Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése
 7. VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
 8. Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztésfejlesztése támogatás: VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés
 9. Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának
  lehetőségével támogatás: VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
 10. VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
 11. VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása
 12. ÚJ! VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet– ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
 13. ÚJ! VP2-4.1.3.5-21 Kertészeti üzemek megújításának támogatása
 14. ÚJ! VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések
  támogatása
 15. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
 16. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
 17. Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: nitrát rendelet), amennyiben a gazdálkodó ezt választja nyilvántartásnak.

Formanyomtatványok, segédletek

A témához kapcsolódó cikkek:

- Téli adminisztráció 2022. januártól

- Idén is számolhatnak vele! - segédlet a Nitrát adatszolgáltatáshoz

- Ne feledkezzen meg a nitrát adatszolgáltatásról

- Megkezdődött az adatszolgáltatás időszaka!

- Téli adminisztráció

(NAK/Sztahura)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám