Környezetgazdálkodás

2021. szeptember 24-én kiírásra került a VP4-11.1.1-11.2.1-21 kódszámú, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című pályázati felhívás 40 milliárd forintos keretösszeggel.

A gazdálkodóknak a támogatási kérelem (pályázat) beadására 2021. október 25. és november 25. közt van lehetőség, a Magyar Államkincstár elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül. A támogatás minden mezőgazdasági termelő számára elérhető, aki élni kíván a lehetőséggel és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújt be. A pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka – 2022. január 1-jétől kezdődően – három évre szól, ahol a támogatási intenzitás minden esetben 100%.

A támogatás feltétele legalább a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt. A korábbi ÖKO pályázatokhoz képest változás, hogy olyan ültetvénnyel is lehet pályázni, ami még nem eltelepített 2022. január 1-ig. Ez esetben erről nyilatkozni kell és a telepítésnek legkésőbb a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtási határnapjáig meg kell történnie. További változás, hogy gyepgazdálkodás esetén mind a legeltetéssel, mind a kaszálással történő hasznosítás esetén saját legeltethető (0,2 ÁE/ha) állatállománnyal kell rendelkeznie a pályázónak.

Felhívnánk a figyelmet arra, hogy az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont terület egyúttal nem vihető be az agrár-környezetgazdálkodási támogatásba (AKG) is.

A benyújtandó pályázat részeként, a támogatásba bevinni kívánt összes kötelezettségvállalással érintett terület (KET) vonatkozásában elektronikus úton kell megadnia a területek beazonosítására szolgáló EOV koordinátákat alfanumerikusan vagy az azokat tartalmazó shape file-ok feltöltésével. Az adott földhasználati kategóriába eső területeket az ökológiai státuszuk (átállt vagy átállás alatti) alapján, az átállás alatti területeket pedig még az átállási időszak kezdetének éve alapján is külön KET-ként kell kimérni. Továbbá külön KET-ként kell kimérni azon szántóföldi területeket, amelyeken a takarmányoktól eltérő évelő szántóföldi növények termesztése történik.

A támogatási kérelmek országos rangsorának összeállítása földhasználati kategóriánként, és ezen belül átállás alatti és átállt területenként külön-külön történik.

A támogatási kérelem benyújtásánál többlet pont jár többek közt akkor, ha a pályázó szerepelt az előző ÖKO programban, ha szaktanácsadóval kötött szerződéssel rendelkezik, a gazdaság teljes területe kevesebb mint 300 hektár illetve ha a gazdaság összterületéhez viszonyítva – adott földhasználati kategóriában – a programba bevinni kívánt terület aránya minél nagyobb. A földterület elhelyezkedése alapján is adható többletpont: a Natura 2000 terület, a nitrátérzékeny terület és a VTT területi szempontok szerint, ha a terület több mint 50%-a az adott fedvényen helyezkedik el.

A pályázat benyújtásához Kamara által készített tájékoztató ÖKO kiadvány is segítséget nyújthat, ami online verzióban megtalálható oldalon. A kérelem beadásával kapcsolatos további információkért kérjük keressék a falugazdászokat az Ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségein.

NAK/Ribóczi E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése