Környezetgazdálkodás

A Víz-Keretirányelv (VKI) célja a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotának elérése, megőrzése. A VKI végrehajtásának irányításáért a Belügyminisztérium felel, ehhez pedig stratégiai tervet kell készíteni.

2009-ben készület el az első stratégiai terv, azaz az első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, amely meghatározza azokat a tevékenységeket, beavatkozásokat, amelyek hatással vannak a vizeink mennyiségi, minőségi és ökológiai állapotára, valamint azokat az intézkedéseket melyek a jó állapotának eléréséhez szükségesek.  

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet 6 évente felül kell vizsgálni. 2015-ben történt meg az első felülvizsgálat, ennek értelmében most a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2, azaz a VGT2 –van hatályban.  Jelenleg a VGT2 határozza meg többek közt a felszíni, valamint felszín alatti víztestek mennyiségi állapotértékelését, amely jó minősítésű kell, hogy legyen, ha uniós forrásból akarunk nettó területnövekménnyel járó öntözésfejlesztési beruházást! A következő második felülvizsgálat eredményeként, 2021. december 22-ig kell elkészülnie Magyarország 2022-2027 időszakra vonatkozó, harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének. A második felülvizsgálat során fontos, hogy a tervezést össze kell hangolni minden vízgazdálkodási, illetve a vízgazdálkodással kölcsönhatásban lévő tervezéssel. A VKI szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamat során össze kell hangolni az ökológiai, műszaki, társadalmi és gazdasági szempontokat. A vízgazdálkodással kapcsolatos szociális és gazdasági igények integrálásában pedig jelentős szerepe van az érintetteknek. A VGT3 vitaanyaga elérhető és letölthető a http://vizeink.hu honlap VGT3 menüpont / VGT3 VITAANYAG oldalon.

A Belügyminisztérium megbízásából az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) készíti el

  • a 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásai szerint a harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet (VGT3), valamint
  • a 2007/60/EK Árvízi Irányelv előírásai szerint a második Árvízi Kockázatkezelési Tervet (ÁKKT2) is.

Az ÁKKT2 kidolgozásával kapcsolatban:

A társadalom-bevonási folyamat részeként, illetve a véleményezési lehetőség folytatásaként

  • VGT3-ÁKKT2 közös
  • online tematikus és területi fórumok kerülnek megtartásra,
  • augusztus 30. és szeptember 10. között
  • melynek részleteiről a https://vizeink.hu/online-tarsadalmasitas/ oldalon tájékozódhatnak.

Mindkét tervezési folyamat lényeges eleme a terv kéziratának publikálása, a nyilvánosság bevonása. Az országos szintű fórum megrendezésére 2021. augusztus 30-án kerül sor. A társadalmasítás alatt a fenti portálon elérhető dokumentumok véleményezésre 2021. szeptember 15-ig van lehetőség!

 

(NAK/Tasnádi Gabriella)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése