Környezetgazdálkodás

Az Európiai Unió 2009. október 21-én célul tűzte ki a növényvédőszerek használatának csökkentését a fenntarthatóság jegyében. Ennek következménye az elmúlt évek növényvédőszer kivonásai, az egyre szigorúbb szabályozások, illetve az integrált növényvédelem jelentőségének növekedése.  

A 2009/128/EK irányelv III. melléklete általános elvekként említi azt a nyolc alapelvet, amely támpontot nyújt az Európai Unió tagországainak, hogy az integrált növényvédelmet, mint rendszerszemlélet hogyan lehet eredményesen átvezetni a növénytermesztési és növényvédelmi gyakorlatba. Az egymást követő alapelvek egyúttal az integrált növényvédelem folyamatát és keretét is megadják: 

1. alapelv: Megelőzés és visszaszorítás 

A károsítók megjelenésének megelőzését vagy megsemmisítését többek között és különösen az alábbiak révén kell megvalósítani vagy támogatni: 

— vetésforgó, 

— megfelelő termesztési technikák alkalmazása (pl.: kései vetés, vetési időpont és sűrűség, alávetés, kímélő talajművelés, metszés és direkt vetés), 

— adott esetben rezisztens/toleráns növényfajták, standard/fémzárolt vetőmagok és szaporítóanyagok használata, 

— kiegyensúlyozott trágyázási, meszezési és öntözési/vízelvezetési gyakorlatok alkalmazása, 

— a károsítók elterjedésének megakadályozása higiéniai intézkedések révén (pl. a gépek és berendezések rendszeres tisztításával), 

— a fontos hasznos szervezetek védelme és erősítése, pl. megfelelő növényvédelmi intézkedésekkel vagy a termelőhelyeken belül és kívül ökológiai infrastruktúrák alkalmazásával. 

2. alapelv: Megfigyelés 

A károsítókat megfelelő módszerekkel és eszközökkel folyamatosan figyelni kell, ha ilyenek rendelkezésre állnak. A megfelelő eszközök közé tartoznak a helyszínen végzett megfigyelések, valamint tudományosan megalapozott előrejelzési és korai diagnosztikai rendszerek, ha ezek megvalósíthatók, továbbá a szakmailag képesített tanácsadók javaslatainak felhasználása. 

csapdázásról az alábbi linken keresztül szerezhet további információkat.  

3. alapelv: Döntéshozatal 

4. alapelv: Nem-kémiai módszerek 

5. alapelv: Peszticid-kiválasztás 

6. alapelv: Csökkentett növényvédőszer-használat 

7. alapelv: Anti-rezisztencia stratégiák 

8. alapelv: Értékelés 

Forrás és további információAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/128/EK IRÁNYELVE (2009. október 21.) peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése