Környezetgazdálkodás

A 2020-as naptári évre vonatkozóan 2021. január 1-től már teljesíthető a nitrát-adatszolgáltatás 2021. március 31-ig.


A nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak, valamint az ország egész területén – a területi érzékenységtől függetlenül – minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart*, az aktuális naptári évre vonatkozóan (január 1. - december 31.) adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a gazdálkodási naplóban, vagy annak adattartalmával megegyező egyéb nyilvántartásban. A gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján kell az előző évi, azaz a 2020-as naptári évre vonatkozóan adatot szolgáltatni a fenti tevékenységet végzőknek 2021. január 1. és 2021. március 31. között.  

Az adatszolgáltatást csak elektronikus úton lehet teljesíteni. A nyomtatvány itt érhető el.

Az adatszolgáltatás minden fent említett gazdálkodónak teljesítenie kell még abban az esetben is, ha a trágyázásra vonatkozó sorok nulla értékkel szerepelnek, azaz a „0” adatszolgáltatás is szükséges. Fontos, hogy műtrágyázás esetén adott területre vonatkozóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálatra alapozottan, a növény igényének és a talaj ellátottságának megfelelően meghatározott hatóanyagok juttathatók ki az 59/2008 FVM rendelet 3-4. számú mellékletében foglalt maximális értékek figyelembevételével. Csak szervestrágya használata esetén talajvizsgálat nem szükséges, azonban ez esetben ügyelni kell arra, hogy a szervestrágyával, szervesanyaggal kijuttatott összes nitrogén éves értéke nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket. (Ebben iránymutatást ad a rendelet melléklete, valamint talajvédelmi tervhez kötött tevékenységek esetében pl. hígtrágya, szennyvíziszap stb. a dózist a terv alapján az engedély, vagy a végzés tartalmazza.)

Az adatlap benyújtásához szükséges az ügyfél MVH ügyfélnyilvántartási száma, adóazonosító jele, vagy adószáma, KSH azonosítója, és amennyiben releváns, azaz állattartó teleppel rendelkezik a gazdálkodó úgy a KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) és a KTJ (környezetvédelmi területi jel) azonosítók.  Amennyiben az ügyfél átad vagy átvesz szervestrágyát, úgy tudni kell az átadó vagy átvevő ügyfél MVH ügyfélnyilvántartási számát is.

Adatszolgáltatás hiányában a talajvédelmi hatóság nitrát-adatszolgáltatási bírságot szabhat ki, melynek mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően 10 000 - 100 000 forint közötti összeg.

Egy adott terület nitrátérzékenységéről a 2020. évi egységes kérelemből vagy a www.mepar.hu oldalon a terület blokkjának tulajdonságai alapján lehet tájékozódni.


* Magánszemély háztartási igényét meghaladó állatlétszám: a vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan mértéket egyidejűleg meghaladja;

Az 50/2008, FVM rendelet szerint:

Kérődzők, lófélék    
Két évnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, hat hónapnál idősebb lófélék    1,0 ÁE    
Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig    0,6 ÁE    
Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék    0,4 ÁE    
Szamár, öszvér    0,6 ÁE    
Juh    0,15 ÁE    
Kecske    0,15 ÁE    

Sertésfélék    
Tenyészkoca >50 kg    0,5 ÁE    
Egyéb sertés    0,3 ÁE    
Baromfifélék    
Tojótyúk    0,014 ÁE    
Egyéb baromfi    0,03 ÁE 


   
NAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése