Környezetgazdálkodás

2020. november 20-án megjelent a VP4-11.1-11.2-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartásához kapcsolódó pályázati felhívás módosítása, amelyben a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbítását tartalmazza. Így a kötelezettségvállalási időszak 5 évről 6 évre, 2021. december 31-re módosult.


Azok a gazdálkodók, akik élni kívánnak a hosszabbítás lehetőségével, úgy nyilatkozatot kell tenniük a Magyar Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon, melyet ügyfélkapun keresztül kell benyújtaniuk 2020. november 23. - 2020. december 20. közötti időszakban. A kérelem benyújtására azok jogosultak, akik részt vesznek a programban, továbbá rendelkeznek arról, hogy támogatásba vont teljes területük vonatkozásában élnek a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításának lehetőségével. Ugyanakkor 2021. január 15-ig lehetőség nyílik bármelyik teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) visszavonására. Abban az esetben, ha a már a benyújtott, kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem visszavonását szeretnénk, úgy az is megtehető 2021. január 15-ig.

Ha a gazdálkodó nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, akkor nem szükséges a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmet benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtási határidő (2020. dec. 20.) jogvesztő, így hiánypótlásnak helye nincs!

A kötelezettségvállalási időszak módosulásával további változások az egyes vonatkozó előírásokban:
- A támogatottnak a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer, 2020. december 31-ig kell teljesítenie. Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítási idejére esik a kötelezettség átadása, a képzési kötelezettséget 2021. december 31-ig kell teljesítenie a támogatást igénylőnek, kivéve, ha már 2016. január 1-től ökológiai gazdálkodási támogatásban részesült. Amennyiben kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadására kerülne sor, úgy annak a határideje a 2021. évre, azaz a hatodik év vonatkozásában: 2020. december 31.

- A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak teljes időtartama alatt be kell tartania az ökológiai gazdálkodás előírásait. Azon táblák, melyeken a teljes gazdálkodási időszak alatt szántóföldi növénytermesztés zajlik, de ezen tevékenység ellenére is az ötödik/hatodik gazdálkodási évre a megadott növényfaj és hasznosítási kód továbbá  a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek és a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok alapján állandó gyepnek minősülnek, az ötödik, illetve a hatodik gazdálkodási évben is szántóföldi növénytermesztés feltételrendszerének megfelelő területként kerülnek figyelembe vételre.

- Amennyiben a támogatott él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, akkor a 2021. évi egységes kérelem benyújtásával együtt van lehetősége az utolsó évi kifizetés igénylésére.  Ha a kötelezettségvállalási időszak ötödik évét követő évre vonatkozik a kötelezettség átvétele, akkor a támogatást igénylőnek az utolsó évi kifizetés igénylésére jogvesztő határidővel szintén a 2021. évi egységes kérelem benyújtásával együtt van lehetősége.

A pályázati felhívással kapcsolatos módosításokról további részletek itt olvashatók.

A vonatkozó államkincstári közlemény itt érhető el.

Bővebb összefoglaló itt érhető el.

A pályázat során felmerülő gyakori kérdésekre a válaszok itt érhetők el.


NAK/Ribóczi E.

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése