Környezetgazdálkodás

Módosult a „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1.-11.2.-18 kódszámú) pályázati felhívás.


Az egyik módosítás szerint, amennyiben a támogatást igénylő a kifizetési igénylésében olyan táblát jelent be, amely csak részben helyezkedik el a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen, akkor kizárólag a tábla valamely kötelezettségvállalással érintett, egybefüggő területre eső része alapján jogosult kifizetésre. Persze a minimum 0,25 ha területméret itt is elvárt.

E pályázati felhívás keretében gyep földhasználati kategória esetében elvárt volt a 0,3 ÁE/ha/év saját legeltethető állatállomány megléte, amely takarmányozásához kaszálással vagy legeltetéssel kell biztosítani a növényeket, a szénát. Ezen okból a támogatást igénylőnek lehetősége van arra, hogy adott tábla esetében az egyik évben kaszáló, míg a másik évben legelő hasznosítást jelöljön meg az egységes kérelmében és a gyepgazdálkodásra meghatározott támogatási összeget igényelje, amennyiben rendelkezik az előírt állatsűrűségi minimum értékkel (legalább 0,3 ÁE/ha/év, legeltethető állat tartásával). Fontos azonban, hogy az állatsűrűség számításánál – saját állatállományra vetítve – vegye figyelembe a területméretekre tett vállalásait is. Tehát az állatállománynak minden területi követelményt együttesen kell teljesítenie, nem külön-külön nézve!

Mely területeket kell összeszámítani?
- VP-4-10.1.1-15 kódszámú „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok;
- VP-4-11.1.-11.2.-15. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívást érintő legeltetéses gyepgazdálkodás támogatása;
- a VP-4- 11.1.-11.2.-18. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívást érintő gyepgazdálkodási földhasználati kategóriában támogatott gyepterület (kaszáló és legelő);
- ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram (ez utóbbi már kifutott ez évben).

Például, ha van 1 hektár VP AKG (legeltetést nem vállalt), 1 hektár VP ÖKO 2015 legeltetés és van 1 hektár VP ÖKO 2018, úgy a gazdálkodónak hektáronként 0,2 + 0,2 + 0,3 AE =  0,7 AE/ha/év szükséges.

Amennyiben az adott évben a kedvezményezett a gyep területei esetében fentiek szerint nem éri el a minimum 0,3 ÁE/ha/év állatsűrűséget (legeltethető állat tartásával), akkor az adott évben a gyep földhasználati kategória elutasításra kerül.

A leírtak alapján a fogalomjegyzék kiegészült a gyep fogalmával: „gyep: lágyszárú növényekkel borított terület, amelynek növényállománya létrejöhet a termőhely ökológiai adottságai alapján, a gyepgazdálkodási eljárások hatására, természetes úton kialakult növénytársulásból, mint ősgyep vagy természetes gyep, valamint a gyephasznosítási célnak megfelelő gyepalkotó fajok fajtáiból tervszerűen összeállított növénytársításból, mint a magról telepített gyep.”

A Kincstár a folyamatban lévő ügyeket egyedileg vizsgálja meg, amelynek eredményéről tájékoztatja az érintetteket.

További részletek itt olvashatóak.


NAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése