Környezetgazdálkodás

Az uniós Víz-Keretirányelv (VKI) célja a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotának elérése, megőrzése. A VKI végrehajtásának irányításáért a Belügyminisztérium felel. Ehhez stratégiai tervet kell készíteni, amiből a harmadik következik.


2009-ben készült el az első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, amely meghatározza azokat a tevékenységeket, beavatkozásokat, amelyek hatással vannak a vizeink mennyiségi, minőségi és ökológiai állapotára, valamint azokat az intézkedéseket melyek a jó állapotának eléréséhez szükségesek.  A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet 6 évente felül kell vizsgálni.

2015-ben történt meg az első felülvizsgálat, ennek értelmében most a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2, azaz a VGT2 van hatályban. A következő, második felülvizsgálat eredményeként, 2021. december 22-ig kell elkészülnie Magyarország 2022-2027 időszakra vonatkozó VGT3-nak. A második felülvizsgálat során fontos, hogy a tervezést össze kell hangolni minden vízgazdálkodási, illetve a vízgazdálkodással kölcsönhatásban lévő tervezéssel. A vízgazdálkodással kapcsolatos szociális és gazdasági igények integrálásában jelentős szerepe van az érintetteknek, ezért a VGT3 felülvizsgálati dokumentációja véleményezhető, véleményezendő!

A VGT3 vitaanyag véleményezése 2020. december – 2021. június között esedékes! A tárcaközi egyeztetés 2021. szeptember és november közé esik. Elfogadása és kihirdetése pedig 2021. decemberben várható!

A VKI szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamat során össze kell hangolni az ökológiai, műszaki, társadalmi és gazdasági szempontokat. A tervezés legfontosabb lépései:

További részletek elérhetőek Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási honlapján!


(NAK/Tasnádi G.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése