Környezetgazdálkodás

Gazdasági és környezeti hasznok biztosítása céljából az EMVA keretében támogathatóak az öntözéssel kapcsolatos beruházások (VP2.-4.1.4-16 A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE) feltéve, hogy az érintett öntözés fenntarthatósága biztosított.


Kizárólag abban az esetben nyújtható támogatás, ha az érintett térség vonatkozásában a Víz Keretirányelv előírásainak megfelelően már létezik Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, és a beruházás szintjén már rendelkezésre áll vízfogyasztás-mérő rendszer, vagy azt a beruházás keretében üzembe helyezik.

Az EMVA rendelet értelmében az új és a már meglévő öntözött területeken történő öntözés esetén kizárólag azok a beruházások minősülnek támogathatónak, amelyek megfelelnek a 46. cikk Öntözéssel kapcsolatos beruházások c. cikkben foglalt feltételeknek.

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásakor vállalta, hogy megfelel az uniós irányelveknek. Ilyen irányelv a Víz-Keretirányelv (VKI). A VKI előírásai szerint:

  • 2015-ig a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotát el kell érni, illetve
  • a vizek állapot romlását meg kell előzni.

Ehhez egy stratégiai tervet kellett készíteni, melyet hazánk első alkalommal 2009-ben készített el, ez a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT). VGT meghatározza azokat a tevékenységeket, beavatkozásokat, amelyek hatással vannak a vizeink mennyiségi, minőségi és ökológiai állapotára, valamint azokat az intézkedéseket melyek a jó állapotának eléréséhez szükségesek. A VGT-t 6 évente felül kell vizsgálni, az első felülvizsgálata 2015-ben történt meg ennek értelmében most a VGT2 –van hatályban. A következő felülvizsgálat eredményeit 2021-ben kell az unióval elfogadtatni.

Az EMVA rendelet értelmében:

A meglévő öntözési infrastruktúrák vagy berendezések fejlesztését célzó beruházásoknak potenciális vízmegtakarításban kifejezhető, hatékonyabb vízfelhasználást kell eredményezniük. Ha beruházásban érintett víztest a VGT2 szerint a vízmennyiséggel összefüggő okokból stressz alatt (jónál rosszabb, gyenge az állapota) van, a vízfelhasználás hatékonyabbá tétele terén elért teljesítmény felének ténylegesen a vízfelhasználás csökkenésében kell megnyilvánulnia a támogatott beruházás szintjén a támogatott beruházás révén, ezáltal csökkentve az érintett víztestre nehezedő stresszt.

Jelenleg azonban nem nyújtható azonban támogatás olyan új öntözőrendszerekhez, amelyek esetében az érintett víztest már eleve stressznek van kitéve (jónál rosszabb, gyenge állapotú), tekintettel annak igen magas kockázatára, hogy az ilyen körülmények között nyújtott támogatás súlyosbítaná a már fennálló környezeti problémákat. Az öntözött területek nettó növekedését eredményező és felszín alatti vízből vagy felszíni vizekből álló víztestet érintő beruházások kizárólag abban az esetben támogathatók, ha:

  • az érintett víztest a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt;
  • környezeti elemzés bizonyítja, hogy a beruházás nem jár majd jelentősebb kedvezőtlen hatással a környezetre nézve;

Az öntözött terület nettó növekedésének meghatározása céljából az olyan, aktuálisan nem öntözött – a programban megállapítandó és indokolandó – területek is, amelyeken a közelmúltban öntözőberendezés működött, öntözött területnek minősíthetők.

Az EMVA rendelet itt érhető el.

 

NAK/Tasnádi G.

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése