Környezetgazdálkodás

A VPAKG/VPÖKO esetében is lehetőség van arra, hogy a gazdálkodó a kötelezettségvállalás 5 éve alatt a támogatott ültetvényét részben vagy egészben kivágja, majd 12 hónapon belül az előírások szerint újratelepítse.


Természetesen a kivágás és az újratelepítés befejezését 15 napon belül elektronikus úton be kell jelenteni a Kincstár felé. Figyeljünk a dátumokra, mert hibázás esetén a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kerülhet kizárásra.

Könnyítést jelent, hogy amennyiben a gazdálkodó a teljes kötelezettségvállalással érintett teljes területet kivágja, de valamely nem vis maior ok miatt csak részben tudja visszatelepíteni, úgy azt is megteheti már. Le kell mérni a visszatelepített egységet, s részleges visszavonást kell kezdeményezni az elektronikus felületen. A vissza nem telepített egységre eddig felvett támogatási összeget vissza kell fizetni, de nem kerül kizárásra az egész érintett terület.

Fentiek szerint, ha időben bejelentik a kivágást, majd az újratelepítést, úgy a pályázati felhívás szerint általános szabály, hogy mind a kivágás, mind az újratelepítés után módosul a támogatói okiratot. Tehát először megkapja az ügyfél a kivágás utáni okiratot, majd annak jogerőre emelkedését követően újratelepítési bejelentés ügyintézése jön, amely után ismét új okiratot kap az ügyfél.

Nem kell megijedni, ha a fentiek szerint május 15-ig az újratelepített ültetvényre érkezik egy támogatóiokirat-módosítás, melyben „Kifizetésre jogosult” terület a kivágással érintett egységgel csökken. Ezt követően – ha minden előírásnak eleget tett az érintett – megkapja a másik támogatói okiratot, melyben a „Kifizetésre jogosult” terület máris az eredeti méretre növekszik.


(NAK/Sztahura E.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése