Környezetgazdálkodás

Az integrált növényvédelem alapvetéseit a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 8. melléklete tartalmazza. A szabályozók betartását a VP agrár-környezetgazdálkodásban (VPAKG) részt vevőknél ellenőrzi a Magyar Államkincstár (MÁK) szakmai szervezet bevonásával.


1. A VPAKG pályázati felhívás szerint az érintett gazdálkodóknak az AKG-ba vitt területükre általánosan be kell tartani a kötelezéseket. Amennyiben valamely terület vonatkozásában meg nem felelés kerül megállapításra, úgy az adott tábla adott évben VPAKG támogatásra nem jogosult. 2018-ban az országosan kijelölt ellenőrzések száma 588 darab volt.

Mely feltételeket ellenőrzik?
- Károsítók megjelenésének megelőzésére vagy azok mennyiségének gazdasági kárt okozó szint alá szorítására a biológiai, biotechnikai, agrotechnikai, mechanikai, fizikai és kémiai védekezési eljárásokat kell alkalmazni. Különösen megfelelőek, a kultúrnövény optimális fejlődését biztosító, a károsítók elleni versenyelőnyét elősegítő agrotechnikai elemek.

Hogyan ellenőrzik?
- Szántóföldi művelés esetén: jó magágy készítés, mechanikai gyomirtás, talajlazítás, vetésváltás, takarónövények termesztése, talajtakarás, tarlóápolás valamelyikének alkalmazása megtörtént-e?
- Ültetvényben gyepesített sorköz esetén kaszálás, fedetlen sorköz estén talajművelés történt-e?

Alapvető információk a Gazdálkodási napló alapján kerülnek megállapításra. Rezisztens vagy toleráns növényfajták, fémzárolt vetőmagok és ellenőrzött szaporítóanyagok használata elvárt.

 

2. Szántóföldi kultúrák esetében fémzárolt vetőmag használata kötelező, de minden fajnál egyszeri visszavetés engedélyezett, kivétel a hibrid kukorica, repce, napraforgó, búza.

Hogyan  ellenőrzik?
-    A vetőmag eredetét igazoló két évnél nem régebbi számla vagy bizonylat alapján. (2017. január 1.-e után vetett növényeknél ellenőrzik.)

 

3. Burgonya ültetése esetén be kell jelenteni az áruburgonyából saját ültetésre szánt burgonya termesztését a területileg illetékes megyei kormányhivatalnak, a növény-egészségügyi vizsgálatok elvégzésének céljából.

Hogyan is ellenőrzik?
-    A vetőgumó eredetét igazoló két évnél nem régebbi számla vagy bizonylat alapján. Bejelentés megtörtént-e saját ültetés esetén.


4. Öt évnél fiatalabb ültetvény esetében növényegészségügyi szempontból ellenőrzött szaporítóanyagot kell felhasználni.

Hogyan ellenőrzik?
-    Az ültetvény életkorát és a szaporítóanyag növényegészségügyi ellenőrzését igazoló dokumentumok (növényútlevél, származási bizonyítvány, NÉBIH által kiállított igazolás, számla) alapján (bodza, homoktövis kivétel).


5. Talajvizsgálatra alapozott tápanyag-utánpótlás, szükség szerint talajjavítás és a talaj optimális nedvességtartalmát biztosító eljárások alkalmazása.

Hogyan ellenőrzik?
-    Készült-e talajvizsgálaton alapuló tápanyag-gazdálkodási terv? A tápanyag-gazdálkodási terv megtekintése, a tervnek 5 évnél nem régebbi talajvizsgálaton kell alapulnia.


6. A károsítók elterjedésének megakadályozása a gépek, berendezések, öntözőcsatornák rendszeres tisztításával.

Hogyan ellenőrzik?
-     A gépek, berendezések és öntözőcsatornák a szemrevételezése alapján.


7. A gyomnövények, kártevők és kórokozók természetes ellenségeinek és a hasznos, valamint a növénytermelés szempontjából veszélyt nem jelentő élő szervezetek fokozott védelme és erősítése megfelelő növényvédelmi intézkedésekkel vagy a termelőhelyeken belül és kívül ökológiai infrastruktúrákkal a természetes ökoszisztémák védelmének figyelembevételével.

Hogyan ellenőrzik?
-    Gazdálkodási napló alapján. Csak az adott kultúrában engedélyezett növényvédő szer került-e felhasználásra?


8. A károsítókat megfelelő módszerekkel és rendelkezésre álló eszközökkel folyamatosan figyelni kell. A megfelelő eszközök közé tartoznak a helyszínen végzett megfigyelések, tudományosan megalapozott előrejelzési és korai diagnosztikai rendszerek, továbbá szakirányító javaslatainak felhasználása.

Hogyan ellenőrzik?
-    Gazdálkodási napló alapján. A növényvédelmi kezelések növényvédelmi előrejelzés alapján történtek-e?


9. A termelő, szükség szerint folyamatos táblaszintű és károsító előrejelzés (monitoring) eredményei alapján, illetve szakirányító igénybevételével eldönti, kell-e érdemi intézkedést alkalmazni, és ha igen, mikortól, továbbá milyen növényvédelmi kezelésre van szükség. A károsítók esetében a kezelési döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a konkrét területekre, a terményekre, és a sajátos éghajlati és időjárási viszonyokra meghatározott, tudományosan megalapozott károsítási küszöbértékeket.

Hogyan ellenőrzik?    
-    Van növényvédelmi szakirányítója a termelőnek? A szakirányítóval kötött szerződés megtekintése.


10. Rendelkezik-e a gazdálkodó, vagy a növényvédelmi tevékenységet folytató megfelelő végzettséggel ahhoz, hogy az előrejelzés alapján dönteni tudjon a kezelések szükségességéről?

Hogyan ellenőrzik?
-    Zöld- vagy fehérkönyv alapján.


11. A kémiai védekezési módokkal szemben előnyben kell részesíteni a megfelelő hatékonyságot nyújtó környezetbarát biológiai, fizikai és más nem kémiai módszereket, továbbá figyelembe kell venni a károsítók természetes ellenségeinek korlátozó szerepét.

Hogyan ellenőrzik?
-    Hajtatásban, ha az adott kultúrában van lehetőség biológiai növényvédelemre, akkor egy vegetációs időszakban legalább egyszer biológiai módszert kell alkalmazni. Ennek megfelelően történtek-e a növényvédelmi kezelések a Gazdálkodási napló alapján.

Ezt AKG támogatás esetén nem ellenőrzik!


12. A növényvédő szert felhasználónak a növényvédő szerek használatát és az egyéb beavatkozási formákat a szükséges szinten kell tartani. Törekedni kell az engedélyezett dózishatárok figyelembevételével a még hatékony, lehető legalacsonyabb dózis használatára. A kezelések számát minimalizálni kell, a károsítók foltszerű előfordulása esetén lehetőség szerint meg kell oldani a foltkezelés alkalmazását, figyelembe véve, hogy a növényzetben a kockázati szintnek elfogadhatónak kell lennie, és nem szabad növelni annak a kockázatát, hogy a károsítók populációi rezisztenssé váljanak.

Növényvédelmi technológia kialakítása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére. Az adott évi növényvédelmi technológia, illetve a szükséges növényvédelmi intézkedések megtervezése során figyelembe kell venni az előző évi növényvédelmi intézkedések hatékonyságával kapcsolatos tapasztalatokat.

Hogyan ellenőrzik?
-    Gazdálkodási napló alapján megtekintésre kerül, hogy a növényvédő  szereket csak a forgalmi kategóriájuk által meghatározott végzettséggel rendelkezők használták-e fel. Továbbá az almatermésűek, cseresznye, meggy, kajszibarack, őszibarack, szilva és szőlő kultúrák esetében betartották-e a szerrotációra és a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó előírásokat?


Készüljenek a helyszíni ellenőrzésekre, s aktualizálják a Gazdálkodási naplójukat. A gazdálkodási napló aktualizált változata letölthető a NAK honlapjáról az alábbi linken:

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/100087-gazdalkodasi-naplo-formanyomtatvany-2019

https://gn.nak.hu/


(NAK/Sztahura E.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám