Kölcsönös megfeleltetés

A Nemzeti Agrárkamara és az Agrárminisztérium elkészítette „A Feltételesség szabályrendszere a 2023-2027-es támogatási időszakban” című kiadványát, amely segít eligazodni az Európai Bizottság által elfogadott, hazánk uniós Közös Agrárpolitikával kapcsolatos Stratégiai Tervének szakmai, jogi szövegében. Végre zöld utat kapott a magyar agrárium érdekeinek megfelelő támogatáspolitika. Közös célunk, hogy ezt mindenki a lehető legjobban megérthesse és alkalmazza.

A korábbi időszakkal szemben a 2023-tól indult ciklusra vonatkozóan az I. és II. pillért együtt kellett megtervezni és felépíteni úgy, hogy az megfeleljen az EU különféle stratégiáinak, irányelveinek (például Zöld megállapodás, Termőföldtől az asztalig, Biodiverzitás stratégiák).

A kiadvány a Feltételesség előírásrendszeréből a HMKÁ előírásokat ismerteti, melyek kibővültek a Zöldítés egyes feltételeivel, úgymint az állandó gyepterületek megőrzése és az ökológiai fókuszterületek fenntartása. Az eddig ismert HMKÁ előírások 2023-tól új miniszteri rendeletben kerülnek meghatározásra, és több változással egészülnek ki:

 • új elemként megjelenik a vizes élőhelyek és lápok védelme, azonban a tagállami sajátosságok és a szükséges végrehajtási feladatok előkészítése miatt ezen előírás bevezetése csak 2025-től esedékes (HMKÁ 2),
 • a vízfolyások menti védősávokon egységes szabályozás alá került a műtrágya és a szervestrágya kijuttatása, megtartva a szervestrágyára vonatkozó szigorúbb előírásokat, valamint a növényvédőszer-használat tiltását, a vízfolyástól számított 5 méter széles sávon belül (HMKÁ 4),
 • az erózió elleni védekezés érdekében a 12 %-nál meredekebb lejtésű területeken az eddig ismert szabályozásokon túl a korlátozás alá eső növények köre kibővítésre került az összes kapás kultúrára, beleértve a kukorica és a napraforgó, valamint az őszi káposztarepce 24 cm-nél nagyobb sortávolságon való termesztését is. Ezeket a fajokat csak szintvonalasan vagy erózió elleni védősávok beiktatásával, vagy direkt - vetésben lehet termeszteni (HMKÁ 5),
 • ültetvények esetében két előírás kerül bevezetésre. 12% meredekebb lejtőn lévő ültetvényeknél sorköz takarás kialakítása mulcsozással vagy egynyári növénnyel, valamint ültetvény kivágását követően -amennyiben a gazdálkodó újra szeretné telepíteni talajtakarást szükséges biztosítani a területen (HMKÁ 6)

 

A kiadvány és a Közös Agrárpolitikával (KAP) kapcsolatos további információk a Kamara KAP-2023-2027 gyűjtőoldalán elérhetőek.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám