Kölcsönös megfeleltetés

A napokban megjelent, a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII. 4.) kormányrendelettel összefüggésben a Magyar Államkincstár felhívja a figyelmet arra, hogy a kölcsönös megfeleltetés hatálya alá tartozó gazdálkodóknak továbbra is be kell tartani a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) fakivágásra, illetve fa-és bokorcsoport megőrzésére vonatkozó előírásait.

Azaz az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. mellékletének 7. pontjában foglalt fa-és bokorcsoportok megőrzésére vonatkozó rendelkezés a szóban forgó kormányrendelet megjelenésétől függetlenül érvényben van:

  • A Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszerben (MePAR) feltüntetett magányosan álló fák kivágása továbbra is tilos;
  • A 7.2 pontban rögzített kivágási tilalom (fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni) is érvényben marad.

Ezen előírások alapját közösségi jogszabály írja elő, eltérni tőlük nem lehet, be nem tartásuk pedig ezután is kölcsönös megfeleltetési szankciót vonhat maga után!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az említett elvárások, bár elsősorban a mezőgazdasági területekre lettek meghatározva, azok az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyes erdészeti támogatási programokban (Erdősítés támogatása, Natura 2000 erdő, Erdő-környezetvédelmi kifizetések, Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése) részt vevő kedvezményezettekre is vonatkoznak.

Az erdészeti támogatások kapcsán érdemes még figyelemmel lenni arra is, hogy a Natura2000 besorolású erdőterületeken nyújtott kompenzációs támogatások esetén a vonatkozó pályázati felhívás (VP4-12.2.1-16) szerint a támogatás igénybevételének továbbra is a feltétele az erdőterv előírásainak betartása. Ezekre a területekre is érvényesek tehát a 287/2022. (VIII. 4.) Kormányrendeletben meghatározott engedmények, de a támogatás igénybevételéhez az erdőgazdálkodónak a vonatkozó erdőterv szükséges módosításáról mindenképpen gondoskodni kell, hogy a támogatási programban lefektetett elvárásnak eleget tudjanak tenni. Akkor is, ha a hatósági gyakorlatban az engedmények alkalmazásához azt esetleg nem várnák majd el.

Fontos továbbá, hogy a kormányrendeletben biztosított keretek között végzett fakitermelések esetén is be kell tartani az illegális kitermelésből származó fa, és az abból készült termékek uniós piacon történő forgalomba hozatalának megelőzése érdekében született EU és hazai – közismert nevén EUTR – szabályozást.

A Kincstár közleménye: Körültekintően kell a fát vágni - Főoldal - Magyar Államkincstár Kifizető Ügynöksége (gov.hu)

 

NAK/Dósa Ildikó

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése