Kölcsönös megfeleltetés

A támogatásokhoz kapcsolódóan is elvárt, hogy az alapvető szabályokat betartsuk. Így számos terület és állatalapon nyújtott támogatás előfeltétele a Kölcsönös megfeleltetés (KM) előírásrendszerének alkalmazása.

A KM a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti állapot mellett tartalmazza a Jogszabályba Foglalt Gazdálkodói Követelményeket, melyekből a 10. JFGK 10.tartalmazza a növényvédő szer kijuttatása, tárolása során ellenőrzésre kerülő tételeket. Ennek egyik fontos eleme, hogy a növényvédőszert a kategóriájának megfelelő engedéllyel rendelkező szakember juttathat ki, vagy felügyelete mellett kerüljön kijuttatásra. Számos szer esetében tehát elvárt az ún. fehér, vagy zöld könyv megléte, annak érvényessége.

A COVID miatti veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályok eseti felmentéseket adtak az érvényesség tekintetében, amely a fenti zöld- és fehérkönyv vonatkozásában jelen hatályos jogszabályhely szerint az alábbi:

2021. december 17. napján megjelent a veszélyhelyzetet szabályozó 2021. évi CXXX. törvény, melynek értelmében a növényvédőszervásárlási engedélyre is vonatkozó zöld és fehér könyvek érvényességi ideje – a korábbi szabályozástól eltérően – 2022. június 30-án jár le.

Az új szabályozás szerint mindazoknak, akiknek 2020. november 4. és 2022. május 31. között járt, illetve jár le az engedélyük, 2022. június 30. napjáig érvényes az okmányuk. Ez tehát azt jelenti, hogy az engedély tulajdonosának eddig a határnapig kell intézkednie a dokumentum lejáratának meghosszabbításáról.

Fontos ezt a gazdálkodóknak is ismerniük, hiszen csak azon szakemberek esetében tudják teljesíteni az elvárásokat, akik érvényesítették a fentiek szerint engedélyüket. A VP AKG Integrált növényvédelem tekintetében, ugyancsak elvárt ezen alapvető jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 

NAK/Sztahura

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése