Jogszabályi összefoglaló

Cikkünkben Az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény 2024. július elsejétől hatályos módosításait foglaljuk össze. A módosítás eredményeképpen a gazdaságátadás folyamatát segítik majd az adminisztratív folyamatok díj és illetékkedvezményei, a gazdaságátadási szerződések elemeinek kibővítése és a korhatárkedvezmény bevezetése. Továbbá módosításra kerülnek a gazdaságátadó jogai és kötelezettségei, valamint a személyéhez kapcsolódó adatok nyilvántartásokból való kivezetésének szabályai.

Díj és illetékkedvezmények:

A gazdaságátadási szerződés jóváhagyása iránti eljárás díj- és illetékmentessé válik. Továbbá díjmentesen kell szolgáltatni például az ingatlan-nyilvántartásból a tulajdoni lap másolatát, a földhasználati nyilvántartásból a földhasználati lap másolatát és a földhasználati összesítőt, az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő és az adóhatoság által kezelt adatokat.

Bővül a gazdaságátadási szerződés tartalma:

A gazdaságátadási szerződésbe ezentúl bele kell foglalni a hitel- és kölcsönszerződések, földhasználatra irányuló szerződések, valamint a vagyonelemekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek felsorolását is. Valamint a gazdaság egyes elemeinek értékmeghatározásánál a szerződéskori forgalmi értéket kell feltüntetni.

A gazdaságátadás tényének igazolása:

A gazdaságátadási szerződésben meghatározott polgári jogi és munkajogi szerződések tekintetében a gazdaságátvevő a gazdaság tulajdonjoga átruházásának időpontjában lép a gazdaságátadó helyébe. A gazdaságátadó kötelezettsége, hogy 8 napon belül tájékoztassa a polgári jogi és munkajogi szerződésekben maradó feleket, amennyiben a tájékoztatást elmulasztja, akkor a gazdaságátvevő a gazdaságátadási szerződéssel igazolhatja a gazdaságátadás tényét.

Változik a gazdaságátvevő életkorára vonatkozó felső korhatár:

2026. december 31-ig átmeneti jelleggel 50 év helyett 60 évre változik a gazdaságátvevő személyének felső korhatára. Ez a könnyítő rendelkezés szélesebb kör számára biztosít időszakos lehetőséget a gazdaságátadás lefolytatására.

A gazdaságátadó jogai és kötelezettségei:

 • A gazdaságátadási szerződés megkötését követően a gazdaságátadó az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartandó –az átadott gazdaságot érintő– új tevékenységet nem kezdhet.
 • A gazdaság elemei tulajdonjogának átadását követően a gazdaságátadó az erdőgazdálkodói nyilvántartásban nyilvántartandó erdőgazdálkodói jogokat és kötelezettségeket –a haszonvételi joggyakorlás kivételével– nem gyakorolhatja,
 • Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartandó tevékenységeit törölnie kell.

A gazdaságátadó adatainak nyilvántartásokból való kivezetése:

A gazdaságátadási szerződést jóváhagyó mezőgazdasági igazgatási szerv a gazdaságátadót a szerződésben foglalt tulajdonátruházás dátumával hivatalból törli:

 • a mezőgazdasági üzemközpontja vagy lakóhelye szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból,
 • a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásból,
 • az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a gazdaságátadással érintett tevékenység vonatkozásában az élelmiszerláncfelügyeleti információs rendszerből és
 • az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.

Fontos kivételként került be a törvény rendelkezései közé, hogy a gazdaságátadó csak akkor kérheti újra a nyilvántartásba visszavételét, ha a gazdaságátadási szerződés a Gazdaságátadási törvény 5. § vagy a 11. § alapján megszűnik, vagy a gazdaságátvevő halálát követően a gazdaságátadó a gazdaságátvevő örököseként a gazdaság részét képező mező-és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát vagy földhasználati jogosultságát megszerzi.

NAK / Dr. Nagy Márton

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám