Jogszabályi összefoglaló

Mint ahogy arról korábbi írásunkban már beszámoltunk, jelenleg is az országgyűlés előtt van az a törvényjavaslat, mely az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szól. Mostani cikkünkben bemutatunk néhány további újítást, különösen a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvényt (a továbbiakban: Foktftv.) érintő változásokat vesszük most sorra.

Továbbra is szükséges előre bocsátanunk, hogy jelen cikkünk megírásakor a beterjesztett törvényjavaslat ismert, a földforgalmat érintő módosítások végleges formájukat a törvényjavaslat elfogadásával nyerik el.

 Eddig a Foktftv. hatálya nem terjedt ki azokra az ingatlanokra, amik az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként vannak feltüntetve és a teljes területe - a tényleges használata alapján - nem minősült mező- vagy erdőgazdasági hasznosításúnak. Az ilyen ingatlanokra nem lehetett alkalmazni sem a megosztást, sem a bekebelezést. A jövőben azonban lehetőség lesz a megosztásra ezen ingatlanoknál is, de a tulajdonostársak mindegyikének hozzá kell járulnia az egyezséghez, vagyis nem elegendő az egyezség érvényességéhez a tulajdonostársak tulajdoni hányad szerint számított egyszerű többségének döntése.

Annak érdekében, hogy minél több megosztási kísérlet vezessen eredményre és a bonyolultabb, összetettebb ügyeket is meg lehessen oldani, a tényfeljegyzéstől a megosztás átvezetése iránti kérelem benyújtásáig, az eddigi 90 nap helyett 120 nap áll rendelkezésükre a tulajdonostársaknak, hogy mindent elintézzenek, minden dokumentumot beszerezzenek, amit végül a földhivatalhoz majd be kell nyújtani az ingatlan megosztásának átvezetéséhez. Az eddigi gyakorlat során az látszott, hogy a 90 napos határidő bizonyos eljárási cselekmények – mint például a bírósági letétbe helyezés – megtételének hossza miatt nem volt elegendő, épp ezért, hogy a teljes megosztási folyamat újrakezdésével járó többletterhektől mentesüljenek a tulajdonostársak, szükségessé vált a megosztásra rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása. A 120 napos meghosszabbított határidő a módosítás hatálybalépésekor már folyamatban lévő megosztásokra is alkalmazható lesz.

Kisebb pontosítást jelent, hogy a jövőben kizárólag a helyhez kötött jogok és tények esetén értelmezhető a földhivatalnak a vázrajzokra irányuló adatszolgáltatási kötelezettsége, amikor annak érdekében, hogy a tulajdonostársak gondoskodhassanak a megosztásra kerülő ingatlant érintő jogoknak és tényeknek a megosztás eredményeként létrejövő új ingatlanokra történő átjegyzéséről, kérik az ingatlanügyi hatóságtól a tulajdoni lapon szereplő jogok bejegyzésének, illetve tények feljegyzésének alapjául szolgáló vázrajzok kiadását.

A bekebelezéseknél – a visszaélések elkerülése érdekében – kifejezett követelmény lesz, hogy a közeli hozzátartozótól való tulajdonszerzés esetén a 3 éves tulajdonostársi pozíció feltételének a tulajdonostárs és a jogelőd közeli hozzátartozó vonatkozásában együttesen meg kell lennie.

Szintén az eddigi gyakorlatból ismert problémát kíván orvosolni a végrehajtási joggal terhelt ingatlanokat érintő új szabály. Korábban ilyen ingatlanok megosztásánál jelentős nehézséget okozott a teherrel történő tulajdonszerzés, mely sok esetben vissza is tartotta a tulajdonostársakat a megosztástól. Ezt a helyzetet oldja meg az az előírás, hogy ezek után a végrehajtással terhelt ingatlan esetén az ellenérték a követelés kielégítését kell, hogy szolgálja, így ezt a tulajdoni hányadot megszerző tulajdonostárs végrehajtási jogtól mentes tulajdonjogot tud szerezni.

NAK/ dr. Farkas Diana

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ