Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2021/1809 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. október 13.) a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet módosítása.

Az (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet elfogadását követően a Bizottság részéről 2020-ban és 2021-ben végzett ellenőrzéssorozat azt mutatta, hogy a felszámolást célzó intézkedések végrehajtása nem következetes. Ezért egyedi szabályokat kell bevezetni a körülhatárolt területek létrehozására és az ott meghozandó intézkedésekre vonatkozóan. E szabályoknak különbséget kell tenniük a fizikai védelemmel rendelkező termesztési helyek és az egyéb termesztési helyek között is, tekintettel azoknak tulajdonítható eltérő növényegészségügyi kockázatokra.

Módosításra kerültek a hatósági ellenőrzések az Unióba való behozatalkor. A növényegészségügyi ellenőrzések során a tagállamok nagyszámú, Kínából és Izraelből származó fertőzött szállítmányt találtak. Ezért a kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszerben (TRACES) 2020 óta rögzített észlelések eltérő aránya alapján az említett szállítmányok tekintetében végzett vizsgálatok gyakoriságát az Izraelből származó vetőmagok és növények esetében 50 %-ra, a Kínából származó vetőmagok esetében pedig 100 %-ra kell növelni AZ Unióba való behozatalkor. Az illetékes hatóságnak a meghatározott vetőmagok és meghatározott növények szállítmányainak legalább 20 %-ából mintát kell vennie és azt vizsgálatnak kell alávetnie az Unióba való első beléptetés helye szerinti határállomáson.

A rendeletben megtalálhatóak a szükséges intézkedések a meghatározott károsító megerősített jelenléte esetén.

Intézkedések feloldása: A hatóságok megszüntethetik a körülhatárolt területet és feloldhatják a felszámolási intézkedéseket, amennyiben a későbbi kultúrákból származó meghatározott növények mintavételét és vizsgálatát követően a területet a szóban forgó növények elültetésétől számított legalább 6 hónapos időszakban mentesnek találták a ToBRFV-tól.

Az új intézkedések végrehajtásának ellenőrzése érdekében az (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet alkalmazási időszaka 2023. május 31-ig került meghosszabításra.

 

(NAK/Katona Petra)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei