Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2021/1399 RENDELETE az 1881/2006/EK rendeletnek a bizonyos élelmiszerekben előforduló anyarozs-szkleróciumok és anyarozs-alkaloidok felső határértékei tekintetében történő módosításáról. 

Az 1881/2006/EK bizottsági rendelet felső határértékeket állapít meg az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagokra, többek között az anyarozs-szkleróciumokra és az anyarozs-alkaloidokra vonatkozóan.  

A helyes mezőgazdasági gyakorlatok, valamint a válogatási és tisztítási technikák alkalmazásával a legtöbb gabonaféle esetében már biztosítható az anyarozs-szklerócium alacsonyabb szintje. Következésképpen a gabonafélékre vonatkozó jelenlegi felső határértéket csökkenteni kell. Az őrlési termékeket illetően helyénvaló a gabonafajoktól függően különböző felső határértékeket megállapítani az anyarozs-alkaloidokra vonatkozóan. Az egyéb gabonafélék őrlési termékei tekintetében azonban a termékek hamutartalmától függően különböző felső határértékeket kell megállapítani annak figyelembevétele érdekében, hogy a több korpát tartalmazó termékek (magasabb hamutartalom) természetes módon magasabb anyarozs-alkaloid-szinttel rendelkeznek.  

Továbbá, mivel egyes őrlési termékek esetében várhatóan egyre alacsonyabb szintű szennyezettséget lehet majd elérni, helyénvaló úgy rendelkezni, hogy ezekre a termékekre középtávon szigorúbb felső határértékeket kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy a Bizottság nyomon követhesse az e szigorúbb felső határértékek felé történő előrehaladást, és értékelhesse a mezőgazdasági gyakorlatokban, valamint az éghajlati és környezeti tényezőkben bekövetkező változásokból eredő lehetséges változásokat, elő kell írni a tagállamok és az érdekelt felek számára, hogy bocsássák rendelkezésre a szükséges adatokat és információkat. 

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők felkészülhessenek az e rendelettel bevezetett új szabályok alkalmazására, helyénvaló észszerű időt biztosítani a felső határértékek alkalmazásáig, és átmeneti időszakot biztosítani az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerek tekintetében.  

A mellékletben felsorolt, 2022. január 1. előtt jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerek minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejükig forgalomban maradhatnak. 

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. augusztus 24.) követő huszadik napon lép hatályba.  

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

(NAK/Szőke Rita)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei